Skoči do osrednje vsebine

Posvet o zagotavljanju pokritosti gospodinjstev in ozemlja s širokopasovnim in mobilnim omrežjem

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da je v sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo pripravila posvet za občine, na katerem je predstavila možnosti, ki jih imajo občine in uporabniki v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Seznanila jih je s potekom pridobitve širokopasovnega dostopa prek mehanizma univerzalne storitve.

Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru zagotavljanja univerzalne storitvena lokaciji stalnega prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno hitrostjo 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika. V primeru, da je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov storitev na komercialni osnovi, je trenutno operater, ki mora to storitev zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve Telekom Slovenije, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z zahtevo za zagotovitev te storitve. Če Telekom Slovenije uporabniku ne bo ponudil komercialne rešitve na povpraševanje, se lahko ta sklicuje na pravico do univerzalne storitve, Telekom Slovenije pa lahko preveri, ali je uporabnik upravičenec ali ne. Priključitev mora biti praviloma zagotovljena v roku 15 dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih razmer.

Agencija priporoča, da uporabnik pred tem stanje infrastrukture na lokaciji preveri na Geoportalu AKOS, ki omogoča vpogled v stanje infrastrukture in vseh vrst priključkov na vsakem naslovu v RS. Priključek na osnovi univerzalne storitve mora od operaterja zahtevati posameznik, tega v njegovem imenu ne more občina. Lahko pa ima občina pomembno vlogo pri informiranju in nudenju podpore občanov.

Za zagotavljanje boljše pokritosti z mobilnimi omrežji nepokritih oziroma slabše pokritih območij je pomembno sodelovanje lokalne skupnosti in operaterjev. Lokalne skupnosti in operaterji lahko konstruktivno pristopijo k iskanju rešitev za izboljšanje pokrivanja. Na dogodku je agencija predstavila svoja priporočila na tem področju.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je ob tem predstavilo ukrepe za izboljšanje povezljivosti. V roku naslednjih dveh mesecev načrtuje objavo dveh javnih razpisov, in sicer za:

  • Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, to je GOŠO 6. Sredstva v višini 30 mio. EUR za izvedbo so zagotovljena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Predvideno je pokritje 6.838 gospodinjstev na belih lisah na redko poseljenih in geografsko zahtevnih območjih.
  • Sofinanciranje gradnje odprtih baznih postaj za pokrivanje območij s 5G omrežji na poplavljenih območjih. Sredstva v višini 4,2 mio. EUR so zagotovljena v skladu za obnovo.

Nadalje je ministrstvo najavilo še, da je v skladu z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev predvideno tudi podaljšanje sofinanciranja gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v primerih, ko pogodbene obveznosti niso bile pravočasno izpolnjene zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov avgusta leta 2023, pri čemer je pri ukrepih Ministrstva za digitalno preobrazbo relevantno sofinanciranje v Lučah, Ljubnem in Gornjem Gradu v skupni vrednosti 1,7 mio. EUR.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je ob tem spomnilo še na obveznost, ki izhaja iz Zakona o elektronskih komunikacijah in je pomembna za pospeševanje povezljivosti. Kjer se gradnja komunikacijskega omrežja ali druge gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih sredstev, morajo investitorji pri gradnji te dodati dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo oziroma za ta namen pridobiti soinvestitorja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava