Evropska komisija objavila predlog programa politike za digitalno preobrazbo do 2030 – Pot do digitalnega desetletja

Evropska komisija je marca 2021 objavila digitalni kompas, ki predstavlja vizijo in poti za digitalno preobrazbo Evrope. Pol leta kasneje je predlagala še pot do digitalnega desetletja, ta pa predstavlja konkreten načrt za digitalno preobrazbo družbe in gospodarstva Evropske unije do leta 2030.

Pot do digitalnega desetletja je trden okvir upravljanja, ki temelji na letnem mehanizmu sodelovanja komisije in držav članic na področju digitalnih znanj in spretnosti, digitalnih infrastruktur, digitalizacije podjetij in javnih storitev. Namen tega načrta je tudi opredeliti in izvajati obsežne digitalne projekte, ki vključujejo komisijo in države članice. Komisija bo, skupaj z državami članicami, pripravila poteke izvajanja akcij za doseganje posameznih začrtanih ciljev, države članice pa bodo nato predlagale nacionalne strateške načrte za njihovo uresničitev, da bi čimbolj zmanjšali neenakomeren digitalni napredek v državah članicah.

Letni mehanizem sodelovanja komisije z državami članicami bo vključeval:

  • strukturiran, pregleden in skupen sistem spremljanja, ki temelji na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za merjenje napredka pri doseganju vsakega od ciljev za leto 2030, vključno s ključnimi kazalniki uspešnosti;
  • letno poročilo o „stanju digitalnega desetletja“, v katerem bo komisija ocenila napredek in podala priporočila za ukrepe;
  • večletne strateške načrte za digitalno desetletje za vsako državo članico, v katerih bodo države navedle svoje sprejete ali načrtovane politike in ukrepe v podporo ciljem za leto 2030;
  • strukturiran letni okvir za razpravo o področjih nezadostnega napredka in njihovo obravnavo s priporočili in skupnimi zavezami komisije in držav članic;
  • mehanizem za podporo izvajanju večdržavnih projektov.

Evropska komisija si s predstavitvijo poti do digitalnega desetletja prizadeva dokončati predlog skupne "Izjave o digitalnih načelih". Ta govori o zagotavljanju evropskih vrednot in pravicah, ki se odražajo v digitalnem prostoru, da bodo lahko vsi državljani uživali prednosti digitalnih priložnosti, kot so univerzalni dostop do interneta, transparentni algoritmi, ki zagotavljajo pošteno in nediskriminatorno odločanje, ter varno in zaupanja vredno spletno okolje.

Predlog sklepa o vzpostavitvi programa politike 2030 "Pot do digitalnega desetletja" je dosegljiv na spletni povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava