Agencija gostila srečanje omrežja stikov BEREC in IRG

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je gostila v Ljubljani četrto letošnje srečanje omrežja stikov Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Skupine neodvisnih regulatorjev (IRG). Dvodnevnega srečanja so se udeležili visoki predstavniki regulatorjev za elektronske komunikacije iz različnih evropskih držav, v luči aktualnih razmer pa je bilo srečanje izvedeno v hibridni obliki.

Udeleženci so na dvodnevnem srečanju minuli teden razpravljali o vrsti aktualnih regulatornih vprašanj in izzivov, predvsem v povezavi z: mobilnimi omrežji 5G, mobilnim gostovanjem v EU, fiksnimi omrežiji elektronskih komunikacij, nedavnimi sodbami Sodišča evropskih skupnosti v povezavi z ničelno tarifo, veleprodajnimi cenami zaključevanja klicev, izboljšanjem primerljivosti kazalnikov pokritosti, ki prispevajo k DESI indeksu, trajnostnim razvojem elektronskih komunikacij, končnimi uporabniki, kibernetsko varnostjo v mobilnih omrežjih 5G, programom dela za prihodnje leto in okvirjem programa dela za leto 2023 in drugimi temami.

Srečanja na ravni t. i. omrežja stikov običajno fizično potekajo trikrat letno, dodatno pa še enkrat v virtualni obliki. Namenjena so še zadnjemu pregledu opravljenega dela v preteklem obdobju pred potrjevanjem na najvišji ravni.

BEREC sicer pri svojem delu,  s  ciljem spodbujanja neodvisne, konsistentne in visokokakovostne regulacije digitalnih  trgov  v  korist  celotne  EU  in njenih državljanov, sledi strateškim prednostnim nalogam v okviru srednjeročne strategije. Nanašajo se na promocijo konkurenčnosti in investicij, promocijo notranjega trga ter krepitev in zaščito končnih uporabnikov. Delo tega regulatornega organa se načrtuje letno, letni program dela tako vsakokratno vsebuje okoli 50 projektov, pri čemer so nekateri trajni, obvezni oziroma aktualni.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava