Skoči do osrednje vsebine

Pravice invalidov na področju avdiovizualnih medijskih storitev

Ikona znakovni jezik - povezava do videa

1. KAJ MORA BITI ZAGOTOVLJENO V AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITVAH ZA INVALIDNE OSEBE

UKREPI DOSTOPNOSTI DO AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITEV

Invalidne osebe morajo imeti nediskriminatorne možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Ukrepi na področju medijskih storitev so namenjeni zlasti osebam z okvaro vida ali sluha, da lahko spremljajo avdiovizualne medijske storitve na njim prilagojen način.

Ukrepi so zlasti:

  • prevajanje v slovenski znakovni jezik;
  • podnaslavljaje za gluhe in naglušne; 
    • zapisi govorjenega besedila, ki jih gledalci gledajo sočasno z gledanjem vsebine;
    • uporaba podnapisov različnih barv (na primer v primeru več govorcev);
    • zapisi drugih zvočnih informacij v vsebini, s katerimi gluhi in naglušni gledalci lažje razumejo dogajanje na zaslonu;
  • govorjeni podnapisi;
  • zvočni opisi ipd.

IZVRŠEVANJE DOSTOPNOSTI DO AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITEV

Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev morajo postopno in kontinuirano s sorazmernimi ukrepi izboljševati dostopnost do svojih storitev za invalide. 

Izdajatelji televizijskih programov in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo morajo v zvezi z izvrševanjem dostopnosti pripraviti triletne načrte in nato vsake tri leta agenciji poročati o izvršitvi teh ukrepov, predvidenih v načrtih. 

Javna sporočila in obvestila ter nujne informacije ob naravnih nesrečah, ki so objavljena prek avdiovizualnih medijskih storitev, morajo biti posredovana v invalidom prilagojeni tehniki, obliki ali jeziku.

2. NA KOGA SE LAHKO OBRNEJO ZA POMOČ

VLOŽITEV PRITOŽBE

V zvezi z dostopnostjo do avdiovizualnih medijskih storitev agencija omogoča prejemanje pritožb pisno po pošti, po elektronki pošti, po telefonu ali osebno.

Pisna pritožba se pošlje na naslov: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana. Elektronsko se pritožba pošlje na e-naslov: info.box@akos-rs.si. Pritožbo je mogoče dati tudi telefonsko na številko +386 (0)1 583 63 00 od ponedeljka do petka od 8.30 do 14. ure. V času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9.00 do 11. ure, ob sredah pa tudi od 13. do 14. ure, se lahko ob predhodni najavi oglasite na sedežu organa Stegne 7 v Ljubljani in pritožbo podate ustno.

 

OBRAZEC ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

Obrazec za vložitev Pisne pritožbo v zvezi z dostopnostjo do avdiovizualnih medijskih lahko vložite na ustreznem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani AKOS pod zavihkom E-VLOGE IN OBRAZCI oziroma tukaj. Vlagatelj pritožbe nima statusa stranke v postopku.

3. KJE SO TE PRAVICE ZAPISANE

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev na ravni Evropske unije urejata Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) in Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah glede na spreminjajoče se tržne razmere. 

Določbe o dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev v Republiki Sloveniji so zapisane v 14. a členu Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; v nadaljevanju: ZAvMS) – zaščita invalidov v avdiovizualnih medijskih storitvah. Način obravnave pritožb v zvezi z dostopnostjo je na podlagi navedenega člena ZAvMS določen v Splošnem aktu o varstvu ranljivih skupin (Uradni list RS, št. 70/2022).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava