Skoči do osrednje vsebine

Pravice invalidov na področju poštnih storitev

Ikona znakovni jezik - povezava do videa

1. KAJ MORA BITI ZAGOTOVLJENO PRI POŠTNIH STORITVAH ZA INVALIDNE OSEBE

PRAVICA DOSTOPA DO UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE

Invalidne osebe morajo imeti nediskriminatorne možnosti dostopa do univerzalne poštne storitve - trajnega, rednega in nemotenega izvajanja ene ali več z zakonom določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali na njenem delu, po cenah, dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev v notranjem, kot čezmejnem poštnem prometu.

Kot univerzalna storitev se med drugim izvaja tudi prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne, ki so v skladu z ratificiranimi akti Svetovne poštne zveze oproščene plačila poštnine. Pošiljka za slepe in slabovidne je odprta pošiljka, ki vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe. Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma, izjemoma je lahko najmanjša velikost 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je 7 kg. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in slabovidne« oziroma v mednarodnem prometu »Literature for the blind«. Kot oznaka se lahko uporabi tudi nalepka z znakom za slepe in slabovidne. Pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, če pa je literatura za slepe in slabovidne osebe poslana kot knjižena pošiljka, blagovno pismo brez sledenja ali kot navadni paket, ni oproščena plačila poštnine.

Z izjemo storitev, ki so v skladu z ratificiranimi akti Svetovne poštne zveze oproščene plačila poštnine, to je literatura za slepe in slabovidne osebe, morajo biti univerzalne storitve slepim in slabovidnim osebam dostopne po enakih cenah kot drugim uporabnikom za istovrstne storitve. Pri tem so v to ceno že vključene tudi morebitne dodatne storitve, ki jih mora izvajalec univerzalne storitve zagotoviti za nemoteno izvajanje univerzalne storitve slepim in slabovidnim. Izvajalec univerzalne storitve lahko za slepe in slabovidne ponudi tudi ugodnejše pogoje.

2. NA KOGA SE LAHKO OBRNEJO ZA POMOČ

V primeru težav pri uveljavljanju pravic ali v primeru vprašanj se lahko invalidne osebe obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Invalidne osebe se lahko obrnejo na agencijo prek telefona na številki +386 (0)1 583 63 00, od ponedeljka do petka med 8.30 in 14. uro ali prek elektronske pošte (info.box@akos-rs.si). Vsem uporabnikom je na voljo brezplačna telefonska številka za pomoč uporabnikom elektronskih komunikacij: 080 27 35 in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 11. uro.

Če imajo slepe in slabovidne osebe težave z dostopom do poštnih storitev ali če je prišlo do napak pri izvajanju teh storitev, se lahko obrnejo na agencijo. Pred tem morajo nujno najprej reklamirati storitev pri izvajalcu poštnih storitev, ki je na reklamacijo dolžan odgovoriti v 15 dneh. Če odgovora izvajalca poštnih storitev ne prejmejo ali z njegovo odločitvijo niso zadovoljni, lahko v 15 oziroma 30 dneh na agenciji vložijo predlog za rešitev spora.

3. KJE SO TE PRAVICE ZAPISANE

Pravice slepih in slabovidnih oseb na področju poštnih storitev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o poštnih storitvah (Ur. l. RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) - neuradno prečiščeno besedilo ZPSto-2.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava