Skoči do osrednje vsebine

Pravice invalidov na področju elektronskih komunikacij

Ikona znakovni jezik - povezava do videa

1. KAJ MORA BITI ZAGOTOVLJENO INVALIDNIM OSEBAM NA PODROČJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Invalidne osebe imajo na področju uporabe elektronskih komunikacij pravice, ki jim v največji možni meri omogočajo nediskriminatorno rabo storitev.

KLIC V SILI

Vsaki invalidni osebi mora biti omogočen klic v sili, z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov ali vsaj klic v sili s prenosom zapisanega besedila prek mobilnega telefona invalida, kot je to tehnično izvedljivo. To morajo invalidnim osebam zagotavljati vsi operaterji elektronskih komunikacij.

PREGLED PRAVIC ZA LAJŠANJE DOSTOPNOSTI DO UPORABE STORITEV

Izvajalec univerzalne storitve, to je Telekom Slovenije, pa mora invalidnim osebam omogočati še naslednje, z zakonom določene pravice:

  • 50% popust pri naročnini za dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji za naročnika invalida oziroma uporabnika invalida brez zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje,
  • 50% popust pri plačilu stroškov priključitve na javno komunikacijsko omrežje fiksni lokaciji za končnega uporabnika invalida oziroma naročnika invalida brez zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje,
  • slepi ali slabovidni naročnik invalid se lahko seznani z višino računa z govornimi sporočili oziroma v takšni elektronski obliki, ki mu omogoča pretvorbo v njemu zaznavno obliko. Invalidna oseba pa si mora sama zagotoviti ustrezno tehnično opremo.
  • prednostno obravnavo pri priključitvi na javno komunikacijsko omrežje na fiksni lokaciji in pri odpravo okvare na dostopovnem vodu do lokacije prebivališča invalidne osebe,
  • nakup prilagojene terminalske opreme po nabavni ceni,
  • splošni pogoji za dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in ustrezajoči cenik morajo biti dostopni v zvočnem in video zapisu oziroma v takšni elektronski obliki, ki omogoča pretvorbo v končnemu uporabniku invalidu zaznavno obliko. Invalidna oseba pa si mora sama zagotoviti ustrezno tehnično opremo.

BREZPLAČEN DOSTOP DO IMENIKA

Prav tako imajo Invalidne osebe pravico do brezplačnega dostopa do univerzalnega imenika za slepe in slabovidne na posebni številki. To jim mora zagotoviti izvajalec univerzalne storitve dostop do imenikov in imeniške službe, kar je TSmedia. Zagotavljati mora tudi dostop do univerzalne imeniške službe za gluhe ali naglušne na posebni številki s prenosom zapisanega besedila na mobilni telefon invalida.

2. NA KOGA SE LAHKO OBRNEJO ZA POMOČ

V primeru kršitve pravic s področja elektronskih komunikacij, težav pri njihovem uveljavljanju ali v primeru vprašanj, se lahko invalidne osebe obrnejo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki ima pristojnosti na področju zagotavljanja in nadzora pravic končnim uporabnikom invalidom. 

Invalidne osebe  se lahko obrnejo na agencijo prek telefona na številki +386 (0)1 583 63 00, od ponedeljka do petka med 8.30 in 14. uro) ali prek elektronske pošte (info.box@akos-rs.si). Vsem uporabnikom pa je na voljo brezplačna telefonska številka za pomoč uporabnikom elektronskih komunikacij: 080 27 35 in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 11. uro.

Invalidne osebe imajo tako kot vsi ostali možnost sprožiti uporabniški spor ali zahtevati inšpekcijski nadzor, ki ga izvaja agencija. Kako to poteka, je opisano v brošuri.

3. KJE SO TE PRAVICE ZAPISANE

Pravice invalidnih oseb so določene z Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št. 38/14). Pravica do klica v sili je zagotovljena že s 134. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava