Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti mora pridobiti vsak izdajatelj radijskega programa, preden začne razširjati svoj radijski program, ne glede na platformo razširjanja radijskega programa. Postopek pridobitve dovoljenja urejata 105. in 106. člen Zakona o medijih ter Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti.

Postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti

Agencija izda dovoljenje na vlogo izdajatelja po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

Pogoja za pridobitev dovoljenja sta:

  • registrirana radijska dejavnost in
  • odločba Ministrstva za kulturo o vpisu radijskega programa v razvid medijev.

 Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

  • podatke o izdajatelju radijskega programa (ime vložnika, sedež oz. naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matično številko),
  • navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati (tj. radijska dejavnost),
  • ime radijskega programa, ki ga bo izdajatelj razširjal in
  • izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava