Skoči do osrednje vsebine

Na tem mestu se nahaja vsa nacionalna zakonodaja s področij, ki so v pristojnosti agencije.

 

Elektronske komunikacije:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah -ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22- in 18/23 - ZDU-1O) - besedilo ZEKom-2.

Poštne storitve:

Elektronski mediji:

Železnice:

  • Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-1O).

Digitalne storitve:

  • Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (Uradni list RS, št. 30/24)

Radijski spekter:

  • Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22), pred 10. 11.2022 Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M)
  • Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) - neuradno prečiščeno besedilo ZRTVS-1
  • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja evropsko konvencijo o čezmejni televiziji (Uradni list RS, št. 57/99), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/99)
  • Zakon o ratifikaciji območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5-108,0 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) (MOSUPZR) (Uradni list RS -Mednarodne pogodbe št. 5/97)
  • Regionalni sporazum o radiodifuziji v evropski regiji za uporabo frekvenc v obsegu hektometrskih, metrskih in decimetrskih valov, podpisan v Stockholmu 23. 6.1961 - Akt o nasledstvu konvencij Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo in mednarodnih pogodb Mednarodne telekomunikacijske zveze (Uradni list RS, št. 65/93)
  • Zakon o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) (MCVUTV) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe (Uradni list RS, št. 12/05)
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  - ZTZPUS-1 (Uradni list RS, št. 17/11)

Ostala zakonodaja:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava