Na tem mestu se nahaja vsa nacionalna zakonodaja s področij, ki so v pristojnosti agencije.

 

Elektronske komunikacije:

 

Poštne storitve:

 

Elektronski mediji:

 

Železnice:

 

Radijski spekter:

  • Zakon o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/0785/10,  47/12 in 109/12-ZEKom-1) - neuradno prečiščeno besedilo ZDRad
  • Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) - neuradno prečiščeno besedilo ZRTVS-1
  • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja evropsko konvencijo o čezmejni televiziji (Uradni list RS, št. 57/99), Mednarodne pogodbe (Uradni list RS, št. 18/99)
  • Zakon o ratifikaciji območnega sporazuma o uporabi pasu 87,5-108,0 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) /MOSUPZR/ (Uradni list RS, št. 5/97)
  • Regionalni sporazum o radiodifuziji v evropski regiji za uporabo frekvenc v obsegu hektometrskih, metrskih in decimetrskih valov, podpisan v Stockholmu 23. 6.1961 (Uradni list RS, št. 65/93)
  • Zakon o ratifikaciji Chestrskega večstranskega usklajevalnega sporazuma iz leta 1997 o tehničnih merilih, načelih usklajevanja in postopkih za uvajanje prizemne digitalne videoradiodifuzije (DVB-T) (MCVUTV) (Uradni list RS, št. 71/2005), Mednarodne pogodbe (Uradni list RS, št. 12/05)
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 -ZTZPUS-1)

 

Ostala zakonodaja:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava