Skoči do osrednje vsebine

Razširjanje radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki

Izdajatelj, ki želi svoj radijski program razširjati v digitalni radiodifuzni tehniki, mora predhodno pridobiti pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na posameznem geografskem območju, ki mu omogoča razširjanje programa v omrežju in na območju, za katerega je pridobil pravico.

V skladu s 104.a členom Zakona o medijih pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki podeli agencija na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa, ob smiselni uporabi določb Zakona o elektronskih komunikacijah. Pogoje in merila za izbiro ponudnikov ob soglasju Sveta za radiodifuzijo določi agencija. Javni razpis se uvede s sklepom, objavljenim v Uradnem listu RS, hkrati pa agencija na svoji spletni strani objavi tudi razpisno dokumentacijo. Sam postopek javnega razpisa vodi posebna nepristranska komisija, ki jo imenuje direktor agencije, medtem ko obrazložen predlog izbire po pregledu ponudb in poročila komisije poda Svet za radiodifuzijo. Pravico razširjanja na razpisanem območju z odločbo, izdano v upravnem postopku, podeli agencija.

Aktualni in pretekli javni razpisi za pridobitev pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki so objavljeni na povezavi.

Zainteresirani izdajatelji lahko na agencijo podajo pobudo za izvedbo javnega razpisa. Pri izvedbi javnega razpisa mora agencija poleg interesa izdajateljev upoštevati tudi razpoložljive kapacitete na obstoječih omrežjih.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava