Skoči do osrednje vsebine

Razširjanje radijskega programa preko radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo

Izdajatelj, ki želi svoj radijski program razširjati preko radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo (»FM radio«) mora predhodno pridobiti pravico do uporabe ustreznih radijskih frekvenc. Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (za analogno zvokovno radiodifuzijo) izda agencija v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah.

V skladu s 33. členom Zakona o elektronskih komunikacijah je pri dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo obvezna izvedba postopka javnega razpisa. Pogoje in merila za izbiro ponudb, ki so podrobneje opredeljeni v 104. členu Zakona o medijih, po predhodnem pisnem mnenju Sveta za radiodifuzijo določi agencija v soglasju z ministrstvom, pristojnim za medije (Ministrstvom za kulturo). Javni razpis se uvede s sklepom agencije, ki se objavi v Uradnem listu RS, hkrati pa agencija na svoji spletni strani objavi razpisno dokumentacijo. Sam postopek javnega razpisa vodi posebna nepristranska komisija, ki jo imenuje direktor agencije, medtem ko obrazložen predlog izbire po pregledu ponudb in poročila komisije poda Svet za radiodifuzijo. Radijsko frekvenco z odločbo, izdano v upravnem postopku, dodeli agencija.

Aktualni in pretekli javni razpisi za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo  so objavljeni na povezavi.

Zainteresirani izdajatelji lahko na agencijo podajo pobudo za uporabo razpoložljivih radijskih frekvenc za radiodifuzijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava