Skoči do osrednje vsebine

O gostovanju

Ne najdete odgovora? Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  

 • Prejel sem SMS sporočilo o zaračunavanju pribitkov v prihodnje, v kolikor ne spremenim pretežne rabe v domačo. Ali mi operater sme zaračunati pribitke?

  Ponudniki storitev gostovanja (tj. operaterji) zagotavljajo storitve gostovanja po domačih cenah svojim uporabnikom gostovanja, ki imajo v državi članici ponudnika storitev gostovanja običajno prebivališče ali s katero imajo trajne vezi, ki vključujejo pogosto in bistveno prisotnost v zadevni državi, medtem ko občasno potujejo v EU/EEA. 

  Z namenom preprečitve zlorab ali nepravilnih uporab reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja pa lahko operaterji  uvedejo t. i. »politiko poštene uporabe«. Operaterji tako v obdobju najmanj štirih mesecev kumulativno preverjajo prisotnost uporabnikov in njihovo porabo v domačem omrežju. Če uporabnik v obdobju vsaj 4 mesecev preživi več časa (tj. več kot 50 % dni) v drugih državah članicah EU kot doma (šteje se, da je uporabnik prijavljen v domače omrežje, če se vsaj enkrat na dan prijavi nanj) in hkrati v tem obdobju več kot 50 % vseh storitev opravi v gostovanju v EU, ga lahko operater z SMS sporočilom obvesti, da v kolikor v roku 14 dni ne bo spremenil vzorca porabe, mu bo za gostovanje v EU zaračunan pribitek.

 • Operater mi je zaračunal klic v srbskem omrežju, čeprav sem se nahajal na ozemlju Hrvaške. Kaj lahko storim?

  Če je bil prenos podatkov dokazano opravljen v srbskem omrežju, je operater tak prenos upravičen zaračunati. Namreč, razširjanje radiofrekvenčnih valov se ne ozira na državne meje, zato je signal tujih operaterjev prisoten povsod ob mejah. V primeru, da je signal operaterja, v katerem uporabnik gostuje, dovolj močan in omrežje ni preobremenjeno, mobilni aparat ne bo preklopil na signal tujega operaterja. Če pa signala izbranega operaterja ni ali je prešibek, oziroma je omrežje zasedeno (npr. zaradi povečanega prometa), bo mobilni aparat poiskal najmočnejši signal operaterja, ki je na voljo. Tega pojava tehnično ni mogoče povsem odpraviti, od opisanih okoliščin in od razgibanosti terena pa je odvisno, kako daleč v notranjost države sega signal tujih operaterjev.

  Vsak uporabnik sam je dolžan pri uporabi storitev izkazati določeno skrbnost, kamor sodi tudi nadzor nad tem, v katero omrežje je povezan njegov mobilni aparat. Naročnik bi se lahko spornemu zaračunavanju izognil tako, da bi na mobilnem aparatu ročno izbral omrežje želenega operaterja ter si s tem zagotovil nadzor nad tem, v omrežju katerega operaterja uporablja storitve.

 • Operater mi je zaračunal prenos podatkov v tujini kot gostovanje v državi izven EU, čeprav sem se nahajal na ozemlju države, ki je članica EU. Ali to sme storiti?

  Če je bil prenos podatkov dokazano opravljen v državi izven EU, je operater tak prenos upravičen zaračunati. Namreč, razširjanje radiofrekvenčnih valov se ne ozira na državne meje, zato je signal tujih operaterjev prisoten povsod ob mejah. V primeru, da je signal operaterja, v katerem uporabnik gostuje, dovolj močan in omrežje ni preobremenjeno, mobilni aparat ne bo preklopil na signal tujega operaterja. Če pa signala izbranega operaterja ni ali je prešibek, oziroma je omrežje zasedeno (npr. zaradi povečanega prometa), bo mobilni aparat poiskal najmočnejši signal operaterja, ki je na voljo. Tega pojava tehnično ni mogoče povsem odpraviti, od opisanih okoliščin in od razgibanosti terena pa je odvisno, kako daleč v notranjost države sega signal tujih operaterjev.

  Vsak uporabnik sam je dolžan pri uporabi storitev izkazati določeno skrbnost, kamor sodi tudi nadzor nad tem, v katero omrežje je povezan njegov mobilni aparat. Naročnik bi se lahko spornemu zaračunavanju izognil tako, da bi na mobilnem aparatu ročno izbral omrežje želenega operaterja ter si s tem zagotovil nadzor nad tem, v omrežju katerega operaterja uporablja storitve.

 • Kakšen je limit prenosa podatkov v tujini?

  Skladno z Uredbo (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji mora operater pri doseženi porabi 61,00 EUR z DDV zaradi varnostnega limita prenos podatkov zaustaviti. Prenos podatkov se lahko nadaljuje le pod pogojem, da uporabnik in/ali naročnik porabo izrecno dovoli. 

  Vsak ponudnik storitev gostovanja mora zagotoviti tudi, da se na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. 

  Če bi bila ta finančna ali količinska meja presežena, se na mobilno napravo uporabnika gostovanja pošlje obvestilo. V tem obvestilu je naveden postopek, ki ga mora upoštevati uporabnik, če želi še naprej uporabljati te storitve, in stroške, povezane z vsako dodatno porabljeno enoto. Navedeno velja za omrežja v EU, operater pa lahko tako obveščanje nudi tudi v državah izven EU. Če takšne možnosti operater ne v državah izven EU ne uporablja, mora uporabnika že v vstopu v tako državo brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno s sporočilom SMS obvestiti, da podatki o skupni porabi in jamstvo, da določena finančna meja ne bo presežena, nista na voljo. Informativno sporočilo o limitu oziroma porabi je operater dolžan zagotoviti med trajanjem seje in ne šele, ko se seja konča.

 • Operater mi je med gostovanjem v ZDA zaračunal tudi klice, na katere se nisem oglasil, pa tudi odhodne klice, na katere se ni oglasil kličoči. Ali to sme storiti?

  Nekateri operaterji v ZDA zaračunavajo tudi zvonjenje, če se klicani ne oglasi, in sicer tako pri odhodnih kot pri dohodnih klicih. Pri tem opozarjamo, da je obračunski interval za odhodne in/ali dohodne klice pogosto 60-sekundni. Klic se torej lahko začne zaračunavati že ob zvonjenju, ko se klicani oglasi, pa se zaračunavanje nadaljuje. Zaračunavanje povezovanja ter obračunski interval morata biti navedena v ceniku tako tujega kot domačega operaterja, ki nato storitev zaračuna končnemu uporabniku.

  Svetujemo, da v zvezi z zgoraj navedenim pred odhodom v tujino preverite cenike svojega operaterja ter cenike tujih mobilnih operaterjev v državah, kamor se odpravljate, ter po možnosti izberete tistega, ki povezovanja ne zaračunava oziroma uporablja za vas ugodnejši obračunski interval. Za preprečitev neželenega zaračunavanja povezovanja pri dohodnih klicih lahko po želji tudi ustrezno predhodno ukrepate (blokada dohodnih klicev, ki jo naročite pri svojem operaterju, izklop mobilnega aparata…).

 • Operater me obvešča, da sem »uporabljala storitve v pretežno nacionalnem gostovanju,« in mi bo, če vzorca ne spremenim, te storitve onemogočil za 14 dni. Na enak način uporabljam storitve v Sloveniji že več let. Ali je upravičen to storiti?

  V primeru t.i. »nacionalnega gostovanja« pride do dogovora med dvema operaterjema mobilnih omrežij, po katerem en operater omogoča uporabo svojega mobilnega omrežja drugemu operaterju. Uporabniki tega drugega operaterja, na območjih, kjer jim le-ta ne zagotavlja zadostnega signala za uporabo svojih storitev, uporabljajo drugo mobilno omrežje (t.j. gostujejo), kar jim njihov operater običajno zaračuna po drugačni (višji) ceni, kot pa velja za storitve, opravljene v operaterjevem lastnem omrežju. 

  V zvezi s tem je potrebno upoštevati, da je ob podpisu naročniške pogodbe med vami in operaterjem prišlo do vzpostavitve naročniškega pogodbenega razmerja, ki ga poleg zakonskih urejajo tudi določbe sklenjene naročniške pogodbe, splošni pogoji poslovanja operaterja in veljaven cenik. Te med drugim urejajo tudi pogoje in ceno nacionalnega gostovanja. Svetujemo vam torej, da preverite, kako so vaše pravice in obveznosti urejene v naročniški pogodbi in spremljajočih dokumentih (npr. pod kakšnimi pogoji in po kakšni ceni lahko uporabljate omrežje Telekoma Slovenije). V tovrstnih primerih operaterji običajno svetujejo, da uporabniki izberejo ročno izbiro omrežja (če je to mogoče), zato predlagamo, da razmislite tudi o tej možnosti. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava