Portal Plus: javni razpis z javno dražbo frekvenc za mobilne tehnologije

Agencija odgovarja uredniku Portala Plus Dejanu Steinbuchu.

Ali ima AKOS enaka merila do vseh telekomunikacijskih operaterjev? Ali ta enakost velja tudi za razpis 5G? Kako odgovarjate na očitke, da so informativna gradiva pisana na kožo T2?
Agencija si ves čas prizadeva za korektno, transparentno in zakonito obravnavo vseh deležnikov na vseh področjih njenega delovanja. Enako velja tudi v primeru prihajajočega javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za javne mobilne storitve v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Ob tem agencija posebej poudarja, da bodo frekvence podeljene tehnološko nevtralno (za vse mobilne tehnologije), pri čemer pa se nekatere med njimi lahko uporabljajo tudi za 5G tehnologijo. Zato je napačno povezovanje tega javnega razpisa oziroma dražbe frekvenc, ki se bodo lahko uporabljale za različne mobilne tehnologije, zgolj s 5G tehnologijo.

V zvezi z očitki, da naj bi bil informativni memorandum, ki ga je agencija predložila v javno posvetovanje pisan na kožo enemu operaterju, agencija pojasnjuje, da je javna obravnava informativnega memoranduma zaključena. Agencija bo najprej preučila prejete pripombe zainteresirane javnosti in v primeru utemeljenih pripomb korigirala besedilo osnutka razpisne dokumentacije. Ob tem agencija opozarja, da informativni memorandum še ni javni razpis. Prav tako želi agencija na tem mestu posebej poudariti, da je ohranjanje učinkovite konkurence med ponudniki prizemnih sistemov, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, eden od treh temeljnih ciljev prihajajočega javnega razpisa z javno dražbo. To med drugim pomeni, da agencija ne želi, da bi razpis omogočil izrinajanje operaterjev s trga na način, da bi se jim onemogočilo priti do frekvenc.

Ali bo po vašem mnenju uspešnost prisilne poravnave vplivala na razpis?
V osnutku informativnega memoranduma so v poglavju A.6 navedeni pogoji za sodelovanje na razpisu.

Imate vi osebno morda kakršnekoli sorodstvene ali druge privatne povezave s posamezniki iz vodstva T2?
Direktorica agencije Tanja Muha nima sorodstvenih ali drugih privatnih povezav z vodstvom T-2.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava