Skoči do osrednje vsebine

Osnutek razpisne dokumentacije za javni razpis z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja osnutek razpisne dokumentacije z osnutki pogojev in zahtev javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 2300 MHz in 3600 MHz za lokalno uporabo.

Agencija istočasno vabi zainteresirano javnost k podaji mnenj in pripomb na osnutek razpisne dokumentacije. Po proučitvi teh bo agencija pripravila sklep o uvedbi javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. Agencija želi pridobiti odziv zainteresirane javnosti zlasti glede vključitve možnosti izbire najmanjšega sprejemljivega izbora občin in dodatne dražbe (v dokumentaciji z rumeno ozančen tekst).

Pripombe in mnenja lahko pošljete po navadni pošti na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na: info.box@akos-rs.si, do vključno petka, 30. septembra 2022. Pri pošiljanju se obvezno sklicujte na opravilno številko 38144-2/2022.

Agencija bo v okviru javne obravnave organizirala posvet z zainteresirano javnostjo, ki bo potekal hibridno v prostorih agencije, v veliki sejni sobi,  in pa prek videokonferenčnega sistema. To bo 13. septembra 2022 od 9h do 11h.

Vse, ki bi želeli biti prisotni na javnem posvetu, agencija vabi, da najkasneje do ponedeljka, 12. septembra 2022, do 12. ure svojo udeležbo prijavijo na elektronski naslov matjaz.music@akos-rs.si. Prijava naj vsebuje naslednje podatke:

-        ime in priimek udeleženca,

-        prisotnost: na lokaciji ali prek videokonferenčnega sistema

-        elektronski naslov (za posredovanje povezave do videokonference).

Vsem, ki ne bodo fizično prisotni in bodo svojo udeležbo pravočasno prijavili in posredovali ustrezne podatke, bo agencija na v prijavi navedeni elektronski naslov posredovala spletno povezavo do videokonference.

Za fizično prisotnost bodo obvezni COVID-19 ukrepi, ki bodo na tisti dan veljavni na nivoju države. Agencija si pridržuje pravico, da omeji fizično udeležbo na enega predstavnika posameznega deležnika.

Agencija obvešča zainteresirano javnost še, da bo skladno s Programom dela in finančni načrtom za leto 2023 začela pripravljati javni razpis za podelitev frekvenc za javne mobilne komunikacijske storitve v BWA delu 28 GHz pasu za lokalno uporabo za kampusna omrežja.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava