Skoči do osrednje vsebine

Odločba 0611-6/2022/4

Številka odločbe: Odločba 0611-6/2022/4
Naziv odločbe: Nadzor nad 18.d členom ZZelP (obravnavanje potnikov)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca, družbo Slovenske železnice - Potniški promet d.o.o., kot prevoznika potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, vodila postopek nadzora nad ugotavljanjem domnevne nepravične in diskriminatorne obravnave potnikov po 18.d členu Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15-UPB, 30/18 in 82/21). Agencija je v postopku nadzora ugotavljala, ali so potniki, ki potujejo z mednarodnim vlakom na relaciji Ljubljana-Logatec, v času gradbenih del na relaciji Ljubljana-Brezovica, cenovno diskriminirani v primerjavi s potniki, ki na isti relaciji potujejo z običajnimi potniškimi vlaki. Na podlagi pridobljenih podatkov je agencija postopek nadzora, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, ustavila brez izrečenih ukrepov za odpravo nepravilnosti, saj je zavezanec že sprejel ustrezne ukrepe, in sicer ukinil je plačilo dodatka na mednarodnih in IC vlakih na relacijah med Ljubljano in Logatcem za čas trajanja gradbenih del na relaciji Ljubljana-Brezovica.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava