Skoči do osrednje vsebine

0611-4/2022/13

Številka odločbe: 0611-4/2022/13
Naziv odločbe: Nadzor nad dodeljevanjem ad hoc vlakovnih poti, nad dodeljevanjem X-2 rednih vlakovnih poti ter nad uporabo in izkoriščenostjo vlakovnih poti na preobremenjeni javni železniški infrastrukturi.
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanko, družbo Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o., kot upravljalca javne železniške infrastrukture, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad ugotavljanjem nepravilnosti pri dodeljevanju ad hoc vlakovnih poti na odseku proge Ljubljana-Brezovica, nad dodeljevanjam X-2 rednih vlakovnih poti na odseku proge Ljubljana-Brezovica v voznorednem obdobju 2021/2022 in nad uporabo in izkoriščenostjo vlakovnih poti na preobremenjeni javni železniški infrastrukturi. Postopek se je končal z izdajo odločbe št. 0611-4/2022/13, v kateri je agencija zavezanki naložila odpravo ugotovljenih kršitev tretjega odstavka 18.d člena ZZelP in 4.5.3 točke Programa omrežja 2022 pri dodeljevanju ad hoc vlakovnih poti. Prav tako mora zavezanka odpraviti ugotovljene nepravilnosti v zvezi s postopanjem po 4.8.1 točki Programa omrežja 2022, in sicer tako, da dodeljuje vlakovne poti X-2 na način, da se upošteva roke za vloge po posameznih terminih (mesecih) in datume, ko medletne spremembe začnejo veljati. Agencija je zavezanki naložila tudi odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s postopanjem po drugem odstavku 32. člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava