Skoči do osrednje vsebine

Postopek o prekršku 061-3/2019/7

Številka odločbe: Postopek o prekršku 061-3/2019/7
Naziv odločbe: Prekršek po 1. alineji prvega odstavka 32.b člena Zakona o železniškem prometu
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Prekrškovni nadzor

Agencija je po izvedenem postopku o prekršku dne 7. 1. 2020 izdala odločbo št. 061-3/2019 zaradi prekrška po 1. alineji prvega odstavka 32.b člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 - UPB8 in 30/18; v nadaljevanju: ZZelP) v povezavi z drugim odstavkom istega člena, ter pravni osebi Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o. in odgovorni osebi pravne osebe izrekla opomin. Prekršek je bil storjen s tem, da je odgovorna oseba pri opravljanju dejavnosti kršiteljice pravne osebe v njenem imenu dopustila, da je kršiteljica pravna oseba nepravično in diskriminatorno obravnavala prevoznika v železniškem prometu v postopku reševanja njegovih vlog za dodelitev vlakovne poti za določen namen (ad hoc). S tem kršiteljica pravna oseba ni zagotovila, da imajo prevozniki Evropske unije pod pravičnimi, nediskriminatornimi in preglednimi pogoji pravico dostopa do javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji z namenom opravljanja vseh vrst železniškega tovornega prometa, s čimer je kršila prvi odstavek 15.b člena ZZelP.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava