Skoči do osrednje vsebine

Sklep 0611-18/2021/6

Številka odločbe: Sklep 0611-18/2021/6
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. točke prvega odstavka 11.b člena ZZelP (vsebina programa omrežja upravljavca JŽI)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca, družbo Slovenske železnice - Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavca javne železniške infrastrukture, vodila postopek nadzora nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. točke prvega odstavka 11.b člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – UPB, 30/18 in 82/21). Agencija je v postopku nadzora ugotavljala, ali je vsebina programa omrežja upravljavca skladna z določili Priloge IV Direktive (EU) št. 2012/34 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja oziroma z določili 7. člena Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/16, 16/19 in 121/20). Na podlagi pridobljenih podatkov je agencija postopek nadzora, ki je bil uveden po uradni dolžnosti, ustavila brez izrečenih ukrepov za odpravo nepravilnosti, saj je zavezanec že sprejel ustrezne ukrepe in ustrezno dopolnil vsebino Programa omrežja 2022.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava