Agencija za nadaljno obravnavo Zakona o elektronskih komunikacij brez spornih določb

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pozdravlja nadaljnjo obravnavo predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v slovenski pravni red vnaša regulatorni okvir EU za elektronske komunikacije, sprejet z Direktivo 1972/2018/EU. Agencija nadaljevanje postopka za sprejem predloga zakona pozdravlja tudi zato, ker Slovenija z implementacijo te direktive v slovenski pravni red zamuja, saj je rok za prenos ureditve v zakonodaje držav članic potekel 21. decembra 2020. Čim hitrejše sprejetje zakona bo pomembno vplivalo na sodne postopke pred Sodiščem EU ter na višino morebitnih kazni, ki Sloveniji grozijo zaradi zamude prenosa direktive. Čim prejšnji prenos evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo v obliki ZEKoma pa bo tudi bistveno olajšal delo agenciji.

Agencija je na prošnjo ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije, pri pripravi zakonskega predloga sodelovala vse od začetka. Priprava predloga je zaradi usklajevanj različnih interesov trajala več let, poleg agencije so bila vključena vsa relevantna ministrstva in drugi državni organi, prav tako pa najširši krog deležnikov na trgu.

Agencija si je ves čas prizadevala za konstruktivne predloge in rešitve ter opozarjala na potencialna odstopanja od evropskega regulatornega okvira. Tako je v zvezi z zadnjim predlogom, ki je bil v zakonodajni postopek vložen aprila 2022, med drugim opozorila na neustreznost določb glede tehnološke nevtralnosti, možnosti predčasne izvedbe tržnih analiz ter posegov v neodvisnost vodstva agencije. Agencija zdaj z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila ta opozorila slišana in da se namerava z amandmaji predloga zakona sporne določbe tokrat, tudi skladno z mnenjem Vlade RS z dne 28.6.2022, iz zakona umakniti.

Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah ob umiku prej izpostavljenih spornih določb  tako agencija ocenjuje kot strokoven in kakovosten in bo zato pomembno prispeval k nadaljnji učinkoviti regulaciji trga elektronskih komunikacij v Sloveniji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava