Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka za oddajo ponudb na javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 objavila Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane. Z navedenim sklepom, ki je bil sprejet zaradi ukrepov za preprečevanje, zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, je agencija rok za oddajo ponudb podaljšala do 22. 4. 2020, datum javnega odpiranja pa spremenila na 23. 4. 2020. V skladu s tem je agencija popravila tudi razpisno dokumentacijo, ki jo objavlja na tem mestu. V popravljeni razpisni dokumentaciji sta poleg navedbe razloga za popravo in sprememb zgoraj navedenih datumov spremenjena tudi rok za podajo zahtev ponudnikov za dodatna obvestila ali pojasnila in datum objave vseh odgovorov na morebitna vprašanja ponudnikov.

Agencija je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane, v katerem je bila kot rok za oddajo ponudb določena sreda, 8. 4. 2020, do 12. ure. Zaradi zgoraj navedenih razlogov se je agencija odločila, da rok za oddajo ponudb podaljša.

Zainteresirane ponudnike še naprej vabi, da predložijo ponudbe. Nov rok za oddajo ponudb je 22. 4. 2020 do 12. ure.

Ker razvoja situacije v zvezi z epidemijo COVID-19 trenutno ni mogoče predvideti, agencija vse zainteresirane ponudnike prosi, da pozorno spremljajo njeno spletno stran, na kateri vas bo pravočasno obveščala o vseh morebitnih spremembah v zvezi z javnim razpisom.

Sklep o uvedbi javnega razpisa

Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa

Popravljena razpisna dokumentacija

Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji. Obrazci se ne spreminjajo.

Razpisna dokumentacija - vmesni listi in obrazci za ponudbo

Agencija v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavlja odgovore na zahteve za dodatna obvestila ali pojasnila. Rok za zahteve je 16. 4. 2020 do 12. ure.

OPOZORILO: Agencija je po uveljavitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. 36/20) zaintesirano javnost obvestila, da rok za predložitev ponudb trenutno ne teče. Objava je dostopna na tej povezavi.

OPOZORILO: Agencija je skladno z določbo 1. odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20) in Sklepom Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 74/20) dne 5. 6. 2020 objavila obvestilo, da je rok za predložitev ponudb na predmetni javni razpis 26. 6. 2020 do 12. ure, javno odpiranje ponudb pa se izvede dne 29. 6. 2020 ob 10. uri.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava