Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo zainteresiranim ponudnikom o roku za predložitev ponudb na javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane

Agencija obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je rok za predložitev ponudb na javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane, skladno z določbo 1. odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) in Sklepom Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 74/20; v nadaljevanju: sklep Vlade), petek, 26. 6. 2020, do 12. ure. Javno odpiranje se bo izvedlo v ponedeljek, 29. 6. 2020, ob 10. uri.

Agencija v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavlja odgovore na zahteve za dodatna obvestila ali pojasnila. Rok za podajo zahteve je 19. 6. 2020 do 12. ure. Agencija bo istega dne na svoji spletni strani objavila vse odgovore na morebitna vprašanja ponudnikov, s čimer se bo štelo, da so vsi morebitni ponudniki z odgovori seznanjeni.

Prvotni rok za predložitev ponudb na javni razpis je bil 8. 4. 2020 (objava z dne 6. 3. 2020), kasneje pa je bil podaljšan do 22. 4. 2020 (objava z dne 27. 3. 2020). V skladu z določbo 1. odstavka 6. člena ZZUSUDJZ (ob upoštevanju dneva začetka veljavnosti zakona) rok za predložitev ponudb na razpis ni tekel od vključno 29. 3. 2020 (objava z dne 3. 4. 2020), v skladu s sklepom Vlade pa je ponovno začel teči z dnem 1. 6. 2020. Rok za predložitev ponudb se tako prestavi na 26. 6.2020 do 12. ure. Temu primerno se premakne tudi datum javnega odpiranja ponudb, ki bo naslednji delovni dan po roku za predložitev prijav.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava