Javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane. Zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 8. 4. 2020 do 12. ure.

Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za zahteve je  2. 4. 2020 do 12. ure

OPOZORILO: Agencija je rok za oddajo ponudb podaljšala do dne 22. 4. 2020 do 12. ure. Objava je dostopna na tej povezavi, kjer se nahaja tudi popravljena razpisna dokumentacija.

OPOZORILO: Agencija je po uveljavitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. 36/20) zaintesirano javnost obvestila, da rok za predložitev ponudb trenutno ne teče. Objava je dostopna na tej povezavi.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava