Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane. Zainteresirane ponudnike vabi, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 8. 4. 2020 do 12. ure.

Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za zahteve je  2. 4. 2020 do 12. ure

OPOZORILO: Agencija je rok za oddajo ponudb podaljšala do dne 22. 4. 2020 do 12. ure. Objava je dostopna na tej povezavi, kjer se nahaja tudi popravljena razpisna dokumentacija.

OPOZORILO: Agencija je po uveljavitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. 36/20) zaintesirano javnost obvestila, da rok za predložitev ponudb trenutno ne teče. Objava je dostopna na tej povezavi.

OPOZORILO: Agencija je skladno z določbo 1. odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20) in Sklepom Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 74/20) dne 5. 6. 2020 objavila obvestilo, da je rok za predložitev ponudb na predmetni javni razpis 26. 6. 2020 do 12. ure, javno odpiranje ponudb pa se izvede dne 29. 6. 2020 ob 10. uri.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava