Odgovori agencije na pripombe zainteresirane javnosti, prejete v postopku ponovnega javnega posvetovanja o analizah upoštevnih trgov veleprodajnega dostopa do fiksnega širokopasovnega omrežja po prvi javni obravnavi

Agencija objavlja odgovore na pripombe zainteresirane javnosti, prejete v postopku ponovnega javnega posvetovanja o analizah upoštevnih trgov 1 "Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji" in 3b "Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg", ki se nanašajo na prilagoditve, ki jih je agencija vnesla v analizi glede na pripombe po prvem javnem posvetovanju. Hkrati agencija objavlja tudi dopolnjeno besedilo analiz.

Agencija je 24. 9. 2021 objavila dopolnjeni analizi upoštevnega trga 1 in 3b, v katerih je po prvem javnem posvetovanju prilagodila nekatere predlagane obveznosti in ponovno pozvala zainteresirano javnost, da nanju poda mnenja in pripombe. Rok za posredovanje mnenj in pripomb zainteresirane javnosti se je iztekel 25. 10. 2021. Agencija je 2. 11. 2021 prejete pripombe in mnenja objavila na svoji spletni strani.

Agencija je ponovno skrbno preučila mnenja in pripombe zainteresirane javnosti in nekatere izmed njih tudi upoštevala ter prilagodila obveznosti v obeh analizi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava