Odgovori agencije na pripombe operaterjev na analizi upoštevnih trgov veleprodajnega dostopa do fiksnega širokopasovnega omrežja in ponovni poziv za podajo pripomb

Agencija objavlja odgovore na pripombe zainteresirane javnosti, prejete v postopku javnega posvetovanja v zvezi z analizama upoštevnega trga 1 "Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji" in 3b "Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg". Hkrati agencija objavlja tudi dopolnjeno besedilo analiz.

Agencija je v skladu z 204. členom Zakona o elektronskih komunikacijah 19. 4. 2021 na svoji spletni strani objavila analizi upoštevnega trga 1 in 3b in pozvala zainteresirano javnost, da nanju poda mnenja in pripombe. Rok za posredovanje mnenj in pripomb zainteresirane javnosti se je iztekel 21.6.2021. Agencija je prejete pripombe in mnenja objavila na svoji spletni strani 28. 6. 2021.

Agencija je skrbno preučila obsežne in vsebinsko zahtevna mnenja in pripombe zainteresirane javnosti in določena izmed tudi upoštevala ter dopolnila obe analizi, zaradi česar Agencija ponovno pošilja dopolnjeni analizi v javno posvetovanje.

Agencija poziva zainteresirano javnost, da posreduje svoje pripombe oziroma predloge najkasneje do 25. 10. 2021 na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si, pri čemer naj se zainteresirana javnost tokrat opredeli le do tistih delov analize, v katerih je prišlo do sprememb. Pri posredovanju pripomb je nujno sklicevanje na opravilno številko 38240-1/2021 (upoštevni trg 1) in 38240-2/2021 (upoštevni trg 3b). Po zaključenem javnem posvetovanju bo agencija pripombe preučila in po potrebi prilagodila predlagane obveznosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava