Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti

Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti mora pridobiti vsak izdajatelj televizijskega programa, preden začne razširjati svoj televizijski program, ne glede na platformo razširjanja televizijskega programa. Postopek pridobitve dovoljenja urejata 105. in 106. člen Zakona o medijih ter Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti.

Postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti

Agencija izda dovoljenje na vlogo izdajatelja po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.

Pogoja za pridobitev dovoljenja sta:

  • registrirana televizijska dejavnost in
  • odločba Ministrstva za kulturo o vpisu televizijskega programa v razvid medijev.

 Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:

  • podatke o izdajatelju televizijskega programa (ime vložnika, sedež oz. naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matično številko),
  • navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati (tj. televizijska dejavnost),
  • ime televizijskega programa, ki ga bo izdajatelj razširjal,
  • izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju programa.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava