Obvestilo o javnem odpiranju ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1, in vabilo k udeležbi

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da bo zaradi ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije SARS-CoV-19, javno odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1, potekalo preko spletnega prenosa.

Javno odpiranje bo skladno s sklepom o uvedbi javnega razpisa in točko 4 razpisne dokumentacije potekalo v torek, 13. 4. 2021 ob 10. uri v veliki sejni sobi na sedežu agencije. Zainteresirana javnost bo lahko na javnem odpiranju prisotna izključno preko spletne povezave, medtem ko fizična prisotnost na javnem odpiranju ne bo možna. Javno odpiranje se bo izvedlo preko enega izmed videokonferenčnih sistemov (predvidoma Cisco Webex).

Vse, ki bi želeli biti prisotni na javnem odpiranju, agencija vabi, da najkasneje do ponedeljka, 12. 4. 2021 (do konca dneva), svojo udeležbo prijavijo na elektronski naslovmartin.hari@akos-rs.si. Prijava naj vsebuje naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • elektronski naslov (za posredovanje povezave do videokonference),
  • navedbo, ali se bo udeleženec javnega odpiranja udeležil kot zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika na javni razpis, ali kot drugi prisotni,
  • firmo in naslov ponudnika na javni razpis, v kolikor se bo udeleženec javnega odpiranja udeležil kot zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika na javni razpis. Pooblaščenec ponudnika naj na zgoraj navedeni elektronski naslov do začetka javnega odpiranja posreduje tudi pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika na javnem odpiranju (zadošča sken originalnega pooblastila, podpisanega s strani zakonitega zastopnika).

Vsem, ki bodo svojo udeležbo pravočasno prijavili in posredovali ustrezne podatke, bo agencija na dan javnega odpiranja na v prijavi navedeni elektronski naslov posredovala spletno povezavo do videokonference.

Agencija izrecno opozarja, da skladno s točko 4 razpisne dokumentacije pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb, in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb na javnem odpiranju.

Podrobnejše informacije o javnem razpisu so dostopne na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava