Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 31/21 z dne 5. 3. 2021 objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno radiodifuzijo – splošni 2021/1.
Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo ponudbe. Rok za oddajo ponudb je 9. 4. 2021 do 12. ure.

Agencija zainteresirane ponudnike posebej opozarja na naslednje:

  • ponudbe na javni razpis se bodo ocenjevale tudi na podlagi mnenj pristojnih organov lokalnih skupnosti, to je občinskih svetov (glej točko 6.6 razpisne dokumentacije), zato agencija ponudnikom priporoča, da prošnje za izdajo mnenj ustreznim občinskim svetom pošljejo pravočasno (čimprej);
  • v primeru osebne predložitve ponudb na vložišču agencije je zaradi epidemioloških ukrepov potrebna vnaprejšnja najava vsaj en delovni dan pred dnevom predložitve (glej točko 3.2 razpisne dokumentacije).

Sklep o uvedbi javnega razpisa

 
Razpisna dokumentacija


Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.
 

Razpisna dokumentacija – obrazci


Agencija bo v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije sproti objavljala vse odgovore na zahteve ponudnikov za dodatna obvestila in pojasnila. Rok za podajo zahtev je 31. 3. 2021 do 14. ure.

 

Dodatno obvestilo z dne 12. 3. 2021

Popravek razpisne dokumentacije za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je sprejela popravek razpisne dokumentacije, in sicer se na obrazcu za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc – JESENICE 98,0 MHz, ki se nahaja na 48. in 49. strani razpisne dokumentacije, v rubriki 19 črka »M« nadomesti s črko »B«.

Ne glede na predmetni popravek se v primeru, če ponudnik na predmet javnega razpisa »Jesenice 98,0 MHz in Kranjska Gora 88,6 MHz« predloži ponudbo, v kateri je pri predmetnem obrazcu (za Jesenice 98,0 MHz) pod rubriko 19 vpisana črka »M«, šteje, da je takšen obrazec skladen z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma da je na tem mestu vpisana črka »B«, ki se bo v primeru podelitve frekvence vpisala tudi v odločbo o dodelitvi radijske frekvence.

Agencija na tem mestu objavlja popravljen obrazec za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc – JESENICE 98,0 MHz v Wordu.

Popravljen obrazec

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava