Poziv izvajalcem storitev dostave paketov v notranjem in čezmejnem prometu k predložitvi informacij po 4. in 5. členu Uredbe EU 2018/644 o storitvah čezmejne dostave paketov

Agencija obvešča vse izvajalce storitev dostave paketov v notranjem in čezmejnem prometu, ki so v letu 2020 v povprečju zaposlovali 25 ali več oseb (vključno z osebami, ki delajo za njihove podizvajalce) ali ki imajo sedež v več kot eni državi članici Evropske unije, da morajo skladno s prvim in drugim odstavkom 4. člena Uredbe EU 2018/644 o storitvah čezmejne dostave paketov agenciji predložiti informacije iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka 4. člena uredbe.

Agencija nadalje obvešča vse izvajalce storitev čezmejne dostave paketov, ki so v letu 2020 v povprečju zaposlovali 25 ali več oseb (vključno z osebami, ki delajo za njihove podizvajalce) ali ki imajo sedež v več kot eni državi članici Evropske unije, da morajo skladno s prvim odstavkom 5. člena uredbe najpozneje do 31. 1. 2021 predložiti javni seznam tarif veljavnih na 1. 1. 2021 za dostavo enokosovnih poštnih pošiljk v notranjem prometu in znotraj Evropske unije za 15 standardnih in priporočenih poštnih pošiljk ter poštnih pošiljk z možnostjo spremljanja in sledenja v različnih kategorijah teže med 500 g in 5 kg, kot so navede v prilogi uredbe.

Z namenom poenostavitve predložitve podatkov je Evropska komisija razvila spletno aplikacijo PARCEL, ki vsem zavezanim izvajalcem omogoča posredovanje podatkov v elektronski obliki. Za uporabo spletne aplikacije je na voljo Priročnik za uporabnike PARCEL.

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov borut.pintar@akos-rs.si oziroma na telefon 01 583 63 82.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava