Posvet o informativnem memorandumu za dodelitev frekvenc v pasu 700 MHz za poslovno kritične komunikacije M2M preko namenskih omrežij

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS je danes potekal posvet z zainteresirano javnostjo o informativnem memorandumu za dodelitev frekvenc v pasu 700 MHz za poslovno kritične komunikacije M2M preko namenskih omrežij. Informativni memorandum, ki podaja osnutke pogojev in zahtev prihajajočega javnega razpisa z javno dražbo, je do vključno 1. julija 2020 v javnem posvetovanju. Javni razpis z javno dražbo naj bi nato agencija objavila predvidoma avgusta 2020, dražba pa naj bi se začela predvidoma novembra 2020.

Glede na izražene potrebe deležnikov je cilj agencije, da s prihajajočim javnim razpisom zagotovi spekter za uvajanje najnovejših tehnologij za namenska omrežja in nove napredne namenske storitve na čim večjem delu ozemlja Slovenije (vsaj 75% ozemlja RS) ter ustvari pogoje za gradnjo celičnih IoT  (Internet of Things/ internet stvari) radijskih sistemov za uporabnike naprednih poslovno kritičnih komunikacij  preko namenskih omrežij (t.i. vertikale - panoge gospodarstva, ki uporabljajo svojemu načinu delovanja prilagojene elektronske komunikacijske storitve. Te panoge so npr.  promet, industrija, mediji, energetika, zdravstvo, javna varnost – zaščita in reševanje, pametna mesta).

Predmet tega javnega razpisa z javno dražbo bo radiofrekvenčni spekter, ki se nahaja v dupleksni reži  pasu 700 MHz poleg frekvenc, ki jih bo agencija podelila ločeno za komercialno uporabo za javne mobilne storitve. Skladno z izvedbenim sklepom Evropske komisije 2016/687 je ta del spektra 2 x 3 MHz namenjen za M2M (Machine to Machine/ komunikacije stroj – stroj).

Na predvidenem javnem razpisu lahko kot ponudnik s predložitvijo ponudbe sodeluje vsak, ki je finančno, organizacijsko in tehnično sposoben načrtovati, izvesti in upravljati namensko omrežje za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M. To so denimo obstoječi mobilni operaterji, pa tudi podjetja iz drugih panog, denimo energetike, prometa, oz. t.i. vertikale. Če bodo slednji uspeli na razpisu, se bodo morali tudi registrirati kot operaterji.

Da bo podelitev navedenih frekvenc dosegla svoj namen, je agencija predvidela določene obveznosti. Ker mora agencija skladno z zakonodajo zagotoviti uporabo omrežja ter spoštovanje določenih zahtev uporabnikov (denimo zanesljivost, varnost omrežja), je predvidela pisma o nameri sklenitve pogodbe z bodočimi uporabniki omrežja. Ponudnik bo moral priložiti overjena in podpisana pisma o nameri, pri čemer bo moral podpisati pisma o nameri s toliko uporabniki, da bo zgrajeno namensko omrežje pokrilo vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije. Pri postavitvi omrežja bo moral spoštovati vsaj tiste pogoje, ki  so bili dogovorjeni v pismih o nameri. Ponudnik bo lahko kasneje sklenil pogodbe tudi z novimi uporabniki, pri tem pa ne bo smel znižati kvalitete storitev uporabnikom, s katerimi že ima sklenjene pogodbe.

Predvidela je tudi obveznosti pokrivanja območja Slovenije ter obveznost zagotavljanja kvalitete in varnosti storitev. Ponudnik, ki bo pridobil frekvenčni spekter, bo moral na geografskem območju 10 % Republike Slovenije uporabnikom omogočati poslovno kritične komunikacije M2M na način, da:

  • do 31. 12. 2021 začne uporabljati dodeljene frekvence, tako da postavi vsaj 1 bazno postajo;
  • do 31. 12. 2025 z dodeljenimi frekvencami pokrije 90 % vseh lokacij, z objekti posameznega uporabnika.

Ostala območja, ki morajo geografsko pokrivati vsaj 75 % ozemlja Republike Slovenije, bo moral pokriti skladno s podpisanimi pismi o nameri z uporabniki namenskih omrežij. V zvezi s kakovostjo in varnostjo storitev pa bo moral ponudnik pri zagotavljanju poslovno kritičnih komunikacij za posameznega uporabnika namenskega omrežja ves čas trajanja odločbe:

  • izpolnjevati pogoje za varnost storitev, ki jih bo nudil uporabniku in so nujne za delovanje v posameznem uporabnikovem sistemu/okolju;
  • zagotavljati odpravljanje napak na vseh segmentih lastnega omrežja z razpoložljivostjo 24/7/365;
  • zagotavljati zanesljivost in razpoložljivost omrežja (napajanja, redundanca), razpoložljivost 99.99 %;
  • na baznih postajah zagotoviti zanesljivo in ustrezno električno napajanje vključno z redundantnem napajanjem (agregat ali baterije za najmanj 72 ur).

Po preučitvi prejetih pripomb in mnenj v javnem posvetovanju bo agencija pripravila razpisno dokumentacijo. Javni razpis z javno dražbo za dodelitev frekvenc v pasu 700 MHz za poslovno kritične komunikacije M2M preko namenskih omrežijnaj bi agencija predvidoma objavila avgusta 2020, dražbo pa izvedla predvidoma novembra 2020. Gre za prvi tovrstni javni razpis z javno dražbo, ki mu bodo v primeru interesa sledili tudi drugi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava