Informativni memorandum za dodelitev frekvenc v pasu 700 MHz za poslovno kritične komunikacije M2M preko namenskih omrežij

Agencija objavlja informativni memorandum, ki podaja osnutke pogojev in zahtev javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz).

Obenem vabi zainteresirano javnost k podaji pripomb in mnenj na omenjen dokument. Po preučitvi prejetih pripomb in mnenj bo agencija pripravila razpisno dokumentacijo.

Pripombe in mnenja, ki bodo podani po navadni pošti na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti na: info.box@akos-rs.si, bo agencija sprejemala do vključno 1. julija 2020. Pri pošiljanju se sklicujte na opravilno številko 38144-2/2020.

Informativni memorandum za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava