Agencija objavila informativni memorandum za dodelitev frekvenc v pasu 700 MHz za poslovno kritične komunikacije M2M preko namenskih omrežij

Agencija je objavila informativni memorandum, ki podaja osnutke pogojev in zahtev javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritične kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz (733 – 736 MHz/788 – 791 MHz).

Obenem je pozvala zainteresirano javnost k podaji pripomb in mnenj. Po preučitvi prejetih pripomb in mnenj bo agencija pripravila razpisno dokumentacijo.

Glede na izražene potrebe deležnikov po radijskih frekvencah za mobilne komunikacije za privatne poslovno kritične komunikacije preko namenskih omrežij želi agencija s prihajajočim javnim razpisom zagotoviti spekter za uvajanje najnovejših tehnologij za namenska omrežja in nove napredne namenske storitve na čim večjem delu ozemlja Slovenije ter ustvariti pogoje za gradnjo celičnih IoT  (Internet of Things/ internet stvari) radijskih sistemov za uporabnike naprednih poslovno kritičnih komunikacij  preko namenskih omrežij (vertikale).

Predmet tega javnega razpisa bo radiofrekvenčni spekter, ki se nahaja v dupleksni reži  pasu 700 MHz poleg frekvenc, ki jih bo agencija podelila ločeno za komercialno uporabo za javne mobilne storitve. Skladno z izvedbenim sklepom Evropske komisije 2016/687 je ta del spektra 2 x 3 MHz namenjen za M2M (Machine to Machine/ komunikacije stroj – stroj).

Radijske komunikacije M2M za namen tega javnega razpisa pomenijo radijske povezave za posredovanje informacij med fizičnimi ali virtualnimi enotami, ki tvorijo kompleksen ekosistem, vključno z internetom stvari. Namensko omrežje za namen tega javnega razpisa pomeni zaprto omrežje, ki ponuja prizemne elektronske komunikacijske storitve oziroma storitve M2M, in ne deli virov ali ponuja storitev končnim uporabnikom. Zgradi ga lahko operater zasebnega ali javnega omrežja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava