Pripombe zainteresirane javnosti na predlog Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Agencija objavlja pripombe zainteresirane javnosti na predlog Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Agencija je 28. 8. 2020 na spletni strani objavila predlog Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve in povabila zainteresirano javnost, da do vključno 28. 9. 2020 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve. Pripombe so do roka posredovali Sindikat poštnih delavcev, Jožef Čakš, Zveza potrošnikov Slovenije in Pošta Slovenije d. o. o. Odgovore na prejete pripombe bo agencija objavila naknadno.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava