Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a)

Agencija vabi zainteresirano javnost, da najkasneje do 30. 4. 2019 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a) na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

Besedilni del splošnega akta je sestavljen iz podatkov o frekvenčnih pasovih in dokumetnih, ki se spreminjajo v prilogah splošnega akta.

Pri uporabi radijskih frekvenc so upoštevane spremembe zaradi uveljavljanja novih radiokomunikacijskih storitev in sprememb pri navedbah standardov zaradi uveljavljanja direktive o radijski opremi (2014/53/EU – RED). Ostale spremembe se nanašajo na uskladitev terminologije v skladu s sklepom 2007/344/EC (v Evropski Uniji usklajeni nazivi - EFIS za aplikacije pri uporabi radijskih frekvenc).

Agencija posebej izpostavlja naslednje spremembe:

  • V 700 MHz pasu se BWA spremeni v TRA-ECS;
  • preureditev frekvenčnih pasov 410 – 430 MHz, 450 – 470 MHz skladno s trendi za uvedbo širokopasovnih storitev za državno souporabo in uporabnike poslovno kritičnih storitev, tako da je možna souporaba javnih mobilnih in funkcionalnih (privatnih) storitev;
  • preureditev prioritetnega frekvenčnega pasu za 5G (24,25 – 27,5 GHz), tako da je možna uvedba javnih mobilnih storitev v prednostnem podpasu 26,5 – 27,5 GHz skladno s predlogom sklepa (EU) ter prestavitev podpasov za storitve državne (so)uporabe;
  • dodane so radiokomunikacijse satelitske storitve v 14 / 10, 11, 12 GHz pasu;
  • dodani so radiofrekvenčni pasovi za fiksne storitve nad 100 GHz;
  • dodana je uporaba radijskih frekvenc 870 – 876 / 915 – 921 MHz za naprave kratkega dosega v skladu s sklepom (EU) 2018 /1583;
  • dodana je uporaba radijskih frekvenc za naprave kratkega dosega v pasovih 450 kHz in 1650 MHz;
  • dodani so koordinacijski sporazumi za 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2GHz in 2,5 GHz frekvenčne pasove.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava