Javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve treh številk skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, namenjenih dostopu do usklajenih storitev z družbeno vrednostjo

Agencija namerava dodeliti tri nacionalne šestmestne številke skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, in sicer: 116 000, 116 006 in 116 117. Zato poziva zainteresirano javnost k podaji mnenj.

Rok za oddajo mnenj je trideset (30) dni od objave javnega poziva na spletnih straneh agencije, tj. najkasneje do 13. 3. 2020. Zainteresirana javnost lahko pošlje svoja mnenja oziroma vloge na naslov Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike, p.p. 418, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na info.box@akos-rs.si, s sklicem na št. 38210-1/2020.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava