Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

Agencija obvešča javnost, da je bila 11. 9. 2020 v Uradnem listu RS št. 121/2020 objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, ki začne veljati 26. 9. 2020.

Bistvene spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo na:

  • obveznost upravljavca JŽI, ki mora zaradi hitrega odziva na vloge za dodelitev ad hoc vlakovnih poti vnaprej preučiti potrebe po rezervnih zmogljivostih, ki bodo na voljo v okviru voznega reda omrežja;
  • metodologijo določanja uporabnine in njeno višino odobri minister za infrastrukturo ter mora vsebovati tudi način porazdelitve stroškov med različne kategorije storitev upravljavca JŽI, ponujene prevoznikom;
  • upravljavec JŽI lahko uvede dodatno razlikovanje med tržnimi deli glede na prepeljano blago ali potnike in opredelijo se tudi tržni deli, v katerih prevozniki trenutno ne obratujejo, vendar bi lahko v času veljavnosti sistema zaračunavanja uporabnin v njih opravljali storitve - v tem primeru je agencija, kot regulatorni organ, pristojna za preverjanje v programu omrežja objavljenega seznama tržnih delov;
  • upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev morajo upravljavcu JŽI zagotoviti informacije o uporabninah, ki jih upravljavec JŽI objavi;
  • prevoznikom zaradi motenj v železniškem prometu pripada denarno nadomestilo za nastale stroške, če gre za motnje, ki nastanejo zaradi nepravočasne najave izvajanja obsežnejših investicij; denarno nadomestilo se obračuna na osnovi metodologije, ki je del režima učinkovitosti in je objavljena v Programu omrežja, pri čemer se do konca leta 2020 za obračun odškodnin uporablja dosedanja metodologija.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava