Nova Uredba o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta sprejela novo Uredbo (EU) 2021/782 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, ki se bo začela uporabljati 7. junija 2023. Uredba med drugim prinaša več pravic potnikov, zlasti invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo, kot tudi izboljšave na področju kakovosti storitev, do katerih so upravičeni potniki med potovanjem z vlakom.

Bistvene spremembe uredbe se nanašajo na:

  • izrecno je prepovedana diskriminacija pogodbenih pogojev in tarif s strani prevoznikov v železniškem prometu, prodajalcev vozovnic ali organizatorjev potovanj;
  • če potnik v 100 minutah po prekinitvi potovanja (zamuda pri odhodu/prihodu) ni obveščen o spremembi poti ter o njegovih pravicah, ima pravico, da do namembnega kraja pride z drugim izvajalcem javnega prevoza (npr. avtobus) in ima v tem primeru pravico do povračila nastalih stroškov;
  • kadar ima potnik rezervacijo za kolo in se prevoz kolesa zavrne brez ustrezno utemeljenega razloga, ima potnik pravico do preusmeritve potovanja, povračila cene vozovnice ali do nadomestila;
  • urejajo se namenska mesta za kolesa na vlakih - prevozniki morajo za nove vlake oziroma za vlake, ki jih nadgrajujejo, že v postopku oddaje javnih naročil zagotoviti zadostno število namenskih mest za kolesa; poleg tega morajo prevozniki v železniškem prometu načrtovati optimalno število mest za kolesa, upoštevaje velikost vlaka, vrsto storitve in povpraševanje na trgu;
  • zagotavljanje dostopa do prometnih in potovalnih informacij ne le prevoznikom v železniškem prometu, ampak tudi prodajalcem vozovnic ter organizatorjem potovanj;
  • prevozniki in upravljavci postaj morajo zagotoviti, da osebje, ki v okviru svojih rednih nalog zagotavlja neposredno pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, opravi usposabljanje v zvezi z invalidnostjo, da zna izpolniti potrebe invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo;
  • za invalidne potnike in potnike z omejeno mobilnostjo se vnaprejšnje obveščanje o potrebi po pomoči pri vkrcanju in izkrcanju zmanjša iz 48 ur na 24 ur, kar je bistveno krajše od obdobja, ki ga zahtevajo drugi načini prevoza (npr. 36 ur za avtobusne prevoze in 48 ur za zračni in vodni sektor)
  • uveden bo standardiziran obrazec za uveljavitev pravice do nadomestila in povračila stroškov za celotno Evropsko unijo.

Preberite celotno besedilo uredbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava