Skoči do osrednje vsebine

Pravica dostopa na javno železniško infrastrukturo

Prevozniki so gospodarske družbe, katerih glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in imajo za zagotavljanje omenjenih storitev licenco ter zagotavljajo vleko vlakov. Lahko pa opravljajo le vleko vlakov.

Prosilci so prevozniki ali druge pravne osebe, ki zaradi javnega (država, lokalna skupnost, izvajalci gospodarske javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji in prevozniki v kombiniranem prometu) interesa potrebujejo vlakovno pot. Če prosilci niso prevozniki, morajo za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu skleniti pogodbo z enim od prevoznikov, ki ima veljavno licenco in varnostno spričevalo.

Za opravljanje storitev v železniškem prevozu blaga in potnikov na javni železniški infrastrukturi Republike Slovenije morajo prevozniki pridobiti licenco in varnostno spričevalo, ki lahko velja za celotno omrežje Republike Slovenije ali pa samo za njegov del. Za licenco in varnostno spričevalo lahko zaprosijo prevozniki, ki so za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu registrirani v Republiki Sloveniji.

Za izdajo licenc in varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu je pristojna Javna agencija za železniški promet RS.

Za dostop na javno železniško infrastrukturo Republike Slovenije mora biti prevozniku dodeljena vlakovna pot, pogoj za dostop pa je tudi sklenjena pogodba z upravljavcem javne železniške infrastrukture o dostopu in zaračunavanju uporabnine.

Prosilcem ali prevoznikom, ki jim je bila dodeljena vlakovna pot, mora biti omogočen tudi dostop po tirih do objektov in naprav, ki omogočajo uporabo:

  • potniških postaj, njihovih poslopij in drugih naprav, vključno s prikazovalniki potovalnih informacij in primernih prostorov za izdajo vozovnic,
  • tovornih terminalov,
  • ranžirnih postaj in naprav za sestavo vlakov, vključno z napravami za ranžiranje,
  • odstavnih tirov,
  • naprav za vzdrževanje, z izjemo večjih vzdrževalnih naprav, namenjenih za hitre vlake ali druge vrste voznega parka, ki potrebuje posebne naprave,
  • drugih tehničnih naprav, vključno z napravami za čiščenje in pranje,
  • naprav v morskih pristaniščih, povezanih z železniškimi dejavnostmi,
  • napravami za podporo in
  • napravami za oskrbo z gorivom in oskrbo z gorivom, za katere se uporabnina na računu prikaže ločeno.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava