Skoči do osrednje vsebine

Dodeljevanje vlakovnih poti

Za izvajanje storitev prevoza potnikov in blaga po železnici je treba zagotoviti proste kapacitete na javni železniški infrastrukturi. Pri prevozu v železniškem prometu je treba upoštevati vnaprej določen vozni red, zaradi česar se vsakemu prevozniku v železniškem prometu dodeli vlakovno pot. Vlakovna pot pomeni zmogljivost javne železniške infrastrukture, ki je potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času.

Prevoznikom in drugim prosilcem v železniškem prometu dodeljuje vlakovne poti na podlagi njihovih vlog upravljavec javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura. Če gre za vloge za dodelitev mednarodnih vlakovnih poti, te vložijo prevozniki ali prosilci pri enem od pristojnih organov na mednarodni vlakovni poti. Infrastrukturni upravljavci evropskega železniškega omrežja in organi za dodeljevanje vlakovnih poti, ki so člani združenja infrastrukturnih upravljavcev Rail Net Europe, so vzpostavili enotne kontaktne točke (One Stop Shop), ki v okviru združenja Rail Net Europe delujejo kot mreža kontaktnih točk za stranke. Prosilci morajo vlogo za dodelitev mednarodne vlakovne poti vložiti na eno izmed teh kontaktnih točk, ki začne postopek usklajevanja mednarodne vlakovne poti z ostalimi infrastrukturnimi upravljavci oziroma dodeljevalnimi organi (allocation authorities).

Upravljavec javne železniške infrastrukture dodeljuje vlakovne poti prevoznikom v železniškem prometu in drugim prosilcem na dva načina:
 

1.    Naročila za novo voznoredno obdobje:

  • po rednem postopku, kadar gre za sprejem vlog od 12 do 8 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja ali
  • po zapoznelem postopku, kadar gre za sprejem vlog od 8 do 2 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja.

2.    Naročila vlakovnih poti za določen namen (ad hoc vlakovne poti):

  •  po rednem postopku, kadar gre za sprejem vlog od 30 do 5 dni pred naročeno vožnjo ali
  •  po skrajšanem postopku, kadar gre za sprejem vlog od 5 dni do 12 ur pred naročeno vožnjo, oziroma za mednarodne vlakovne poti v tovornem prometu, najkasneje 6 ur pred naročeno vožnjo vlaka.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava