Poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za prvo polletje 2019

Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in svojem delu za prvo polletje 2019. Poročilo vsebuje pregled stanja v evidenci radijskih in televizijskih dovoljenj ter evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in informacije v zvezi z aktualnimi in zaključenimi javnimi razpisi. Besedilo podrobneje predstavi izsledke zaključenih inšpekcijskih nadzorov, s poudarkom na sistemskem nadzoru nad radijskimi in televizijskimi imetniki pravic programa posebnega pomena in izvrševanjem zakonskih določb z reguliranega področja oglaševanja. Med pomembnejše realizirane projekte obravnavanega polletja pa zagotovo sodi tudi zagon spletnega portala MiPI (www.mipi.si), s katerim želi agencija širšo javnost seznanjati z aktualnimi temami z medijskega in informacijskega področja, zato mu je v poročilu namenjeno tudi posebno poglavje.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava