Študija Evropske komisije o regulatornih spodbudah za vlaganja v visokozmogljiva omrežja

Evropska komisija je v okviru pregleda priporočil o dostopu objavila "Študijo o regulatornih spodbudah za vlaganja v visokozmogljiva omrežja". Študija preučuje izvajanje dveh priporočil, ki jih je izdala komisija na področju regulacije dostopa:

  • Priporočilo komisije z dne 20. 9. 2010 o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA) in
  • Priporočilo komisije z dne 11. 9. 2013 o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave.

V priporočilih so navedene smernice regulatornim organom pri regulaciji dostopa z  namenom spodbujanja dosledne uporabe obveznosti, ki veljajo za operaterje s pomembno tržno močjo (OPTM) na trgu širokopasovnih povezav.

Študija, ki temelji na raziskavah nacionalnih regulatornih organov EU in operaterjev omrežij, intervjujih, študijah primerov, teoretičnih raziskavah in delavnicah z nacionalnimi regulativnimi organi in z zainteresiranimi stranmi, se osredotoča na šest ključnih področij:

  • obveznosti cenovnega nadzora, vključno s prilagodljivostjo cen za izdelke NGA,
  • obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja,
  • obveznost dopustitve operaterskega dostopa do komunikacijskih objektov in razmerje med asimetrično regulacijo OPTM in simetrično regulacijo dostopa,
  • dogovori o sodelovanju in sovlaganju operaterjev, katerih cilj je pospešiti uvajanje novih visokozmogljivih fiksnih omrežij,
  • geografska segmentacija ukrepov in
  • regulativne spodbude za pospeševanje prehoda z bakra na optična vlakna.


Hkrati študija analizira, kako bi lahko sedanji priporočili posodobili glede na regulativne, tehnološke in gospodarske spremembe, ki so se zgodile v preteklih letih, posebej še zaradi uveljavitve Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah. Pri tem študija ugotavlja, da številni vidiki sedanjih priporočil o dostopu ostajajo primerni, vendar so potrebne dodatne izboljšave, zato študija predlaga nekatere spremembe priporočil o dostopu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava