Obvestilo o obveznosti predložitve podatkov o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev v letu 2019

Agencija poziva vse operaterje, da do 31. 3. 2020 posredujejo podatke o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije v letu 2019 v letni vprašalnik, ki se nahaja na portalu za posredovanje podatkov https://partner.akos-rs.si in ga oddajo.

Glede na izredne razmere agencija sporoča, da lahko na podlagi zahteve, ki jo operater posreduje na elektronski naslov info.box@akos-rs.si, omogoči podaljšanje roka za oddajo preostalih podatkov v letnem vprašalniku, ki se ne nanašajo na višino prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije v letu 2019. Podaljšanje tega roka je možno do četrtka, 30. 4. 2020 samo, če je operater že predhodno oddal letni vprašalnik, v katerem je posredoval podatek o višini prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije v letu 2019.

Hkrati agencija obvešča vse operaterje, da podaljšuje rok za oddajo podatkov v kvartalni vprašalnik za prvo četrtletje 2020, ki se nahaja na portalu za posredovanje podatkov https://partner.akos-rs.si do četrtka, 30. 4. 2020.

Vsi operaterji, ki so bili v letu 2019 vpisani v uradno evidenco operaterjev kot operaterji javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajalci javnih komunikacijskih storitev, so zakonsko zavezani poročati podatke (6. člen ZEKom-1). Prav tako so zavezani poročati podatke operaterji, ki so tekom leta 2019 zahtevali izbris iz uradne evidence operaterjev javnih komunikacijskih omrežij oz. javnih komunikacijskih storitev, in sicer za tisto obdobje v letu 2019, ko so še bili registrirani.

Če operater prijavlja prihodek od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije, mora agenciji pisno posredovati dokazila, da promet dejansko v celoti izvira in se zaključi zunaj Republike Slovenije in ga ne opravi končni uporabnik zadevnega operaterja. Če operater prijavlja višino prihodka od javnih komunikacijskih storitev mednarodnega prometa, ki v celoti izvira in se zaključi izven Republike Slovenije, za katerega je operater zavezan za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi, mora prav tako posredovati dokazilo o zavezanosti za plačilo nacionalnemu regulatornemu organu v drugi državi.

Agencija naproša operaterje, da podatke o višini prihodkov oddajo v letni vprašalnik, ki se nahaja na portalu za posredovanje podatkov https://partner.akos-rs.si oziroma morebitna dokazila posredujejo najkasneje do 31. 3. 2020.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava