Navodila za pripravo elaborata o spremembi podatkov o vrsti objekta v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture

Zaradi prenove nepremičninskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS, bo Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS od vseh lastnikov oz. upravljalcev omrežij elektronskih komunikacij zahtevala uskladitev podatkov o vrsti objekta z določbami 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in Pravilnika o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih.

Da bi lastnikom oz. upravljalcem omrežij čimbolj olajšala odpravo nepravilnosti, agencija objavlja navodila za pripravo elaborata o spremembi podatkov o vrsti objekta. Več informacij je na voljo na portalu za spremljanje infrastrukturnih investicij.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava