Evropska komisija vabi k sodelovanju pri reviziji Priporočila o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij

Evropska komisija je do 10. 5. 2019 odprla ciljno posvetovanje o pregledu Priporočila o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij iz leta 2014 (2014/710/EU), s katerim želi od držav članic, nacionalnih regulatorjev elektronskih komunikacij, nacionalnih organov za varstvo konkurence, operaterjev elektronskih komunikacij, akademikov prava in ekonomije ter združenj uporabnikov, zbrati informacije o trenutnem stanju in razvoju veleprodajnih upoštevnih trgov. Prav tako želi s pregledom vrednotiti obstoječe in potencialne nove upoštevne trge, ki so lahko predmet predhodne (ex ante) regulacije.

V pregledu priporočila bo Komisija upoštevala ključni tehnološki napredek in spremembe upoštevnih trgov, kot so: razvoj mobilnih omrežij pete generacije, spletne aplikacije in storitve, konvergenca različnih omrežij in storitev ter razvoj omrežij in storitev naslednjih generacij. Dodatno bo s pregledom zajela tudi trenutne in pričakovane trende na upoštevnih trgih držav članic. Nove priporočilo bo sprejeto do 21. 12. 2020.

Komisija prispevke zbira preko spletnega vprašalnika, ki je skupaj z dodatnimi informacijami o posvetovanju dosegljiv na povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava