ECC vabi k javnemu posvetovanju

Odbor za elektronske komunikacije (ECC) vabi administracije držav CEPT in ostalo zainteresirano javnost, da prispevajo pripombe, predloge in dopolnila k osnutkoma dveh poročil:

  • ECC poročilo 300 - A country-by-country analysis on defining PSAP-side statistics to quantify the effectiveness of emergency caller location information received for mobile calls (poročilo v zvezi zbiranjem in pregledovanjem statističnih podatkov o točnosti in zanesljivosti informacij o lokaciji klicočega za klice v sili, ki jih prejmejo službe za ukrepanje ob izrednih dogodkih)
  • ECC poročilo 301 - Provision of caller location information from private/corporate networks (poročilo v zvezi z zagotavljanjem informacij o lokaciji klicočega iz zasebnih / poslovnih omrežij za klice v sili)


Poročili je pripravila projektna skupina PT ES in ju je za javno posvetovanje odobrila delovna skupina za oštevilčenje in omrežja ECC/WG NaN na sestanku, ki je potekal od 27 do 29.11. 2018 v Bolgariji.

Dokumenta sta objavljena na povezavi. Interesenti naj svoje prispevke na predlogi za odgovor (template for PC response), objavljeni na isti povezavi, posredujejo kontaktni osebi ECO g. Freddie McBride prek elektronske pošte freddie.mcbride@eco.cept.org najkasneje do 31. januarja 2019.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava