Izklop madžarskih in hrvaških oddajnikov digitalne televizije v 700 MHz pasu

Madžarska in Hrvaška sta v radiofrekvenčnem pasu 700 MHz izklopili svoje oddajnike digitalne televizije, je sporočila skupina za politiko upravljanja radiofrekvenčnega spektra pri Evropski komisiji (RSPG). Skladno s Sklepom 2017/899 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Uniji  (OJ L 138, 25. 5. 2017, p. 131–137) je bil radiofrekvenčni spekter v pasu 700 MHz lahko s storitvami digitalne radiodifuzije zaseden le do 30. 6. 2020. Po tem datumu pa se navedeni radiofrekvenčni pas lahko uporablja le za prizemne sisteme za zagotavljanje brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Ne glede na navedeno, so sosednje države upoštevaje določila prvega odstavka 1. člena citiranega sklepa izkoristile možnost odložitve navedenega roka, in sicer:

  • Republika Madžarska do 6. 9. 2020,
  • Hrvaška do 26. 10. 2021 in
  • Republika Italija do 31. 12. 2021.

Agencija je z meritvami preverila stanje in potrdila navedbe madžarskega  in hrvaškega regulatornega organa (NMHH in HAKOM), za kar se jima najlepše zahvaljuje. V tem trenutku ima tako s storitvami digitalne radiodifuzije radiofrekvenčni pas 700 MHz zaseden samo še Italija.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava