Skoči do osrednje vsebine

Raziskave s področja poštnih storitev za leto 2021

Agencija objavlja štiri raziskave s področja poštnih storitev za leto 2021, in sicer:

V nadaljevanju agencija povzema glavne ugotovitve raziskav:

  • Tri četrtine anketiranih je na splošno zadovoljnih s poštnimi storitvami, kot glavni razlog nezadovoljstva s poštnimi storitvami pa navajajo krajši obratovalni čas pošt (tako meni 20 % tistih, ki so nezadovoljni s poštnimi storitvami). Najpomembnejši dejavnik kakovosti poštne storitve je, po mnenju petine vprašanih, lokacija pošte. Dobra polovica anketiranih je zadovoljnih z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, dve tretjini pa je zadovoljnih s hitrostjo opravljanja storitev na poštah;
  • Pošto večkrat tedensko obišče 3,7 % anketirancev, najmanj enkrat mesečno pa 74,1 %. Dve petini vprašanih (44,4 %) bi bila pripravljena plačati višjo ceno poštnih storitev, da se ohrani dostava na dom;
  • Dobri dve tretjini vprašanih med splošno javnostjo sicer pozna paketomate, a jih še ni uporabila, polovica anketiranih pozna paketne trgovine, a jih tudi še ni uporabila, medtem ko 43,1 % anketiranih pozna paketnike, a jih še ni uporabila;
  • Četrtina vprašanih je po 1. 7. 2021 opravila spletni nakup in prejela najmanj eno pošiljko iz 3. države. 40,6 % tistih, ki so opravili spletni nakup prek 3. države je z izkušnjo zadovoljnih, dobra tretjina (36,7 %) pa je nezadovoljnih;
  • Najbolj pogosta pošiljka med podjetji je naslovljena navadna pisemska pošiljka po Sloveniji, ki jih podjetja v povprečju pošljejo 320 mesečno, ter še dodatno 142 standardnih pisemskih pošiljk. Med paketnimi pošiljkami podjetja najpogosteje pošiljajo pakete do 10 kg (povprečno 17,4 mesečno);
  • V povprečju so podjetja zaradi e-pošte v zadnjem letu za 19,4 % zmanjšala uporabo poštnih storitev.
  • Teoretična primerjava je pokazala, da najhitrejše prenose blaga ponujajo Kurirček, UPS in Pošta Slovenije (v letu 2020 so bili Kurirček, DHL in UPS), najcenejše prenose blaga pa DPD, GLS in Pošta Slovenije (v letu 2020 pa GLS in Pošta Slovenije). Praktična raziskava je pokazala, da je pri dejanskem prenosu paketa do 2 kg v Zagreb najcenejši prenos opravil DPD, sledita GLS in Pošta Slovenije. Za najhitrejšega ponudnika se je izkazal Kurirček, ki je paket dostavil v 2 urah in 50 minutah, ostali ponudniki so paket dostavili naslednji dan (UPS, DPD in DHL);
  • 60 % anketirancev je izrazilo nezadovoljstvo z ukinitvijo stacionarne pošte v kraju. Po drugi strani pa je 93 % anketirancev zadovoljnih z dostavljavcem oziroma s pismonoško pošto.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava