Vpliv Brexita na uporabnike in izvajalce poštnih storitev

Izstop Združenega kraljestva iz EU ima vpliv na poštni regulatorni okvir, saj sta za Združeno kraljestvo prenehali veljati tako Poštna direktiva kot tudi EU Uredba o storitvah čezmejne dostave paketov. Določbe Poštne direktive so bile prenesene v notranjo zakonodajo Združenega kraljestva in zaenkrat ostajajo nespremenjene. Zaradi izstopa iz EU lahko Združeno kraljestvo ureja področje poštnih storitev neodvisno od pravil Poštne direktive, in sicer zlasti glede zagotavljanja poštnih storitev ter izvajanja in financiranja univerzalne poštne storitve. Izstop Združenega kraljestva iz EU pa ima takojšen in neposreden učinek na obveznosti po Uredbi o storitvah čezmejne dostave paketov, saj izvajalci čezmejne dostave paketov iz EU ne bodo več poročali regulatorjem in Evropski komisiji svojih cen za dostavo paketov v Združeno kraljestvo, prav tako pa tudi izvajalci čezmejne dostave paketov iz Združenega kraljestva ne bodo poročali tarif za čezmejno dostavo paketov v države članice EU.

Z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije in iztekom prehodnega obdobja je Združeno kraljestvo s 1. 1. 2021 postalo »tretja država«, tj. država, ki ni članica EU. Navedeno ima vpliv na uporabnike univerzalne poštne storitve v Sloveniji, in sicer roki prenosa pošiljk korespondence v države zunaj EU niso predpisani, temveč so v znatnem delu odvisni od prometnih zvez in nacionalno določenih standardov kakovosti, cene blagovnih pošiljk za države zunaj EU pa so višje od cen za države EU.

Blagovne pošiljke so zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije podvržene carinskim in davčnim postopkom.

Združeno kraljestvo ni več del Evropske carinske unije, zato mora pošiljatelj izpolniti carinsko deklaracijo oziroma morajo biti izvedene carinske formalnosti. V kolikor blago ne izpolnjuje pogojev glede porekla, tj. blago ne izvira niti iz EU niti iz Združenega kraljestva, je blago v pošiljki podvrženo carinjenju. V kolikor pa gre za blago s poreklom (EU ali Združeno kraljestvo), morajo biti carinske formalnosti vseeno izvedene, toda takšno blago ni obremenjeno s carinskimi dajatvami.

Neodvisna od porekla blaga v poštni pošiljki pa je obveznost obračuna DDV. Do 30. 6. 2021 ob uvozu ni potrebno obračunati DDV za poštne pošiljke, katerih vrednost ne presega 22 EUR. V kolikor pa vrednost pošiljke presega 22 EUR, je ob uvozu potrebno obračunati DDV. Od 1. 7. 2021 dalje bo mejna vrednost 22 EUR odpravljena, tako da bo DDV obračunan za vse uvožene pošiljke ne glede na njihovo vrednost.


Na spletni strani FURS so objavljena splošna pojasnila glede vpliva izstopa Združenega kraljestva iz EU na carinske in davčne postopke, kot tudi posebna pojasnila glede carinjenja pošiljk in glede obdavčitve z DDV.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava