Sprememba cen univerzalne poštne storitve v notranjem in mednarodnem prometu ter sprememba Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve

Pošta Slovenije d.o.o. bo na podlagi soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije s 1. 7. 2021 uveljavila spremembe cen univerzalne poštne storitve v notranjem in v mednarodnem poštnem prometu (več na povezavi). Po preučitvi vlog in izračunov, ki izhajajo iz ločenih računovodskih evidenc, je agencija potrdila, da so predlagane spremembe cen stroškovno utemeljene, pregledne in nediskriminacijske. Poleg redne letne spremembe cen je agencija v postopku presoje utemeljenosti predlaganih cen prvič potrjevala cene prednostnega in neprednostnega prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu, ki mora biti zagotovljen s 1. 7. 2021.


Pošta Slovenije d.o.o. bo s 1. 7. 2021 uveljavila tudi nove Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve (več na povezavi), s katerimi se uvaja prednostni in neprednostni prenos ter usklajuje roke prenosa pošiljk korespondence z novim Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (več na povezavi), ki bo pričel veljati s 1. 7. 2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava