Agencija uvaja dva nivoja kakovosti prenosa pošiljk v okviru zagotavljanja univerzalne poštne storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je po izvedenem javnem posvetovanju izdala nov Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Nov splošni akt ohranja nivo kakovosti prenos pošiljk za uporabnike, pri čemer pa jim daje možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti in nižjim nivojem kakovosti. Poleg tega nov splošni akt regulira t.i. pismonoško pošto ter določa bolj jasne kriterije za predpisovanje gostote poštnih nabiralnikov.

V zvezi s kakovostjo prenosa poštnih pošiljk agencija pojasnjuje, da se z novim splošnim aktom uporabnikom zagotavlja širša izbira znotraj univerzalne poštne storitve, kot jo imajo glede na veljavni splošni akt. Nov splošni akt ne podaljšuje rokov prenosa, temveč uvaja možnost izbire za uporabnike, in sicer lahko izbirajo med sedanjo kakovostjo (ki se bo novem imenovala prioritetni prenos) in med novo, nižjo kakovostjo (ki se bo imenovala ne-prioritetni prenos).

S takšno spremembo bo uporabnikom omogočena večja izbira, Pošti Slovenije, d. o. o. pa večja fleksibilnost in optimizacija poslovnih procesov pri prilaganju poslovanja postopnim spremembam na trgu ter posledična dolgoročna vzdržnost izvajanja univerzalne poštne storitve. Predpisana kakovost prenosa ostaja med najvišjimi v Evropi.

Nov splošni akt dodatno definira zahteve tudi za zagotavljanje storitve v obliki pismonoške pošte vsem prebivalcem, ki imajo do najbližje pošte ali pogodbene pošte več kot 4,5 kilometra zračne razdalje. Pošta Slovenije je navedeno obliko storitve že pred tem v znatni meri zagotavljala. Storitve t.i. pismonoške pošte so:

  • brezplačna ponovna dostava nevročenih pošiljk v okviru redne dostave;
  • naročilo oddaje vseh pošiljk ter plačilo poštnine za vse oddane pošiljke na domu oziroma v prostorih vsake fizične ali pravne osebe neposredno pri dostavljavcu, v okviru njegovega obhodnega red;
  • dostava in oddaja poštnih pošiljk dostavljavcu na vnaprej dogovorjeni lokaciji in času postanka, v okviru njegovega obhodnega reda.

V zvezi z novimi, bolj jasnimi kriteriji za predpisovanje gostote poštnih nabiralnikov agencija pojasnjuje, da se geografska enota za spremljanje števila poštnih nabiralnikov spremeni iz “kraj” v “naselje”. Novo merilo je oblikovano na način, da se v čim večji meri sedanje število poštnih nabiralnikov na terenu ohrani nespremenjeno in se preslika na »naselja«, ki so – za razliko od »krajev« – jasno definirane geografske enote, zato bo nadzor nad spoštovanjem zahteve glede predpisane gostote poštnih nabiralnikov lahko bolj učinkovit.

Druge spremembe, ki jih prinaša nov splošni akt, so manjše tehnične in nomotehnične spremembe. Nov splošni akt, ki je bil 27. 11. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati 1. 7. 2021.  Daljši rok za uveljavitev novega splošnega akta je določen zato, da je Pošti Slovenije, d. o. o., kot imenovani izvajalki univerzalne poštne storitve, omogočena prilagoditev delovnih in organizacijskih procesov, zlasti zaradi uvedbe prednostnega in neprednostnega prenosa pošiljk, obenem pa je tudi vsem uporabnikom ter drugim deležnikom zagotovljeno ustrezno dolgo prehodno obdobje za prilagoditev.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava