Skoči do osrednje vsebine

Agencija prevzema naloge nacionalnega koordinatorja digitalnih storitev

Novinarska konferenca ob prevzemu nalog koordinatorja digitalnih storitev. Na posnetku direktor agencije mag. Marko Mišmaš in Martin Hari.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obvešča javnost, da skladno z  Zakonom o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, prevzema pristojnost koordinatorja digitalnih storitev. Agencija tako dobiva vlogo organa za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Akta o digitalnih storitvah. Kot nacionalni koordinator med drugim izvajala nadzor nad slovenskimi ponudniki posredniških storitev. To so na primer ponudniki internetnega dostopa, registri oziroma registrarji spletnih domen, storitve v oblakih ter spletne platforme, kamor sodijo družbena omrežja in spletne tržnice. Podeljevala bo status zaupanja vrednih prijaviteljev organizacijam, ki bodo s tem postale kvalificirani prijavitelji nezakonitih vsebin na spletu. Če bo agencija ocenila kot potrebno, lahko izvede tudi postopek javnega razpisa za sofinanciranjedelovanja zaupanja vrednih prijaviteljev.

Agencija bo lahko ukrepala zoper ponudnika posredniških storitev, pri katerem bo v postopku nadzora ugotovila kršitve Akta o digitalnih storitvah. Obravnavala bo tudi pritožbe slovenskih uporabnikov zoper ponudnike iz drugih držav ter jih posredovala koordinatorjem države, v kateri bo ponudnik registriran. Agenciji je dodeljena tudi naloga ozaveščanja glede pravic in obveznosti, ki jih akt prinaša. Istočasno bo koordinirala aktivnosti na nacionalni ravni z drugimi državnimi organi in sodelovala s koordinatorji iz drugih držav članic EU ter z Evropsko komisijo. Za ta namen bo sodelovala v Evropskem odboru za digitalne storitve, ki v okviru Evropske komisije združuje koordinatorje držav članic za podporo pri izvajanju nalog iz Akta o digitalnih storitvah.

To, da to vlogo koordinatorja prevzamejo regulatorji elektronskih komunikacij oziroma elektronskih medijev, je najpogostejša praksa tudi v drugih evropskih državah, poudarja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije mag. Marko Mišmaš. Dodaja, da koordinator digitalnih storitev ne bo odstranjeval vsebin, ki bodo prepoznane kot nezakonite, z uredbo in z Zakonom o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev pa je EU in s tem Slovenija vzpostavila poti in orodja, ki omogočajo učinkovitejše spopadanje z nezakonitimi vsebinami.

Akt o digitalnih storitvah je začel veljati 17. februarja letos in se v Sloveniji uporablja neposredno. Določa nove obveznosti glede potrebne skrbnosti za pregledno in varno spletno okolje za ponudnike posredniških storitev. Najobsežnejše obveznosti je uvedel za spletne platforme z namenom zagotoviti boljšo in varno uporabo teh. Uporabniki morajo imeti na voljo možnost, da na platformo prijavijo vsebine, za katere menijo, da so nezakonite, platforme pa morajo te pritožbe obravnavati. Po drugi strani morajo platforme vsem uporabnikom, katerih vsebine odstranijo, poslej razložiti, zakaj so to storile in v zvezi s tem omogočiti pritožbo oziroma mediacijo. Ponudniki platform morajo uporabnikom zagotavljati informacije o parametrih, ki jih je uporabila pri oglaševanju in priporočilnih sistemih, oglase pa morajo tudi jasno označevati. V kolikor bodo uporabniki mnenja, da platforma svojih obveznosti ne izpolnjuje, lahko v zvezi s tem podajo pritožbo koordinatorju digitalnih storitev.

Poseben sklop obveznosti iz uredbe se osredotoča na zelo velike spletne platforme in zelo velike spletne iskalnike, ki imajo mesečno v povprečju vsaj 45 milijonov aktivnih prejemnikov storitve v EU. Sem sodijo največji in najbolj prepoznavni spletni posredniki, kot so Google, Facebook, TikTok, Youtube, Amazon, X in drugi. Ti morajo zagotavljati tudi obvladovanje sistemskih tveganj, kamor sodijo tudi negativni vplivi na človekove pravice in javno varnost. Za nadzor nad temi ponudniki je pristojna Evropska komisija, ki lahko sprejema tudi smernice za njihovo ravnanje.

Agencija dodaja, da za namene doslednega izvajanja Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev vzpostavlja Sektor za digitalne storitve. Prav tako bo pripravljala vsebine za ozaveščanje ponudnikov posredniških storitev v Sloveniji glede njihovih obveznostih iz Akta o digitalnih storitvah na eni strani ter za ozaveščanje uporabnikov glede njihovih pravic na drugi strani. Več informacij je v povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava