Skoči do osrednje vsebine

Agencija obvešča javnost o prenehanju omejitev in prilagoditev upravnega poslovanja zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa

Stranke in druge uporabnike storitev Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije obveščamo, da je bil 14. marca 2022 sprejet Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok). Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 36/2022 in prične veljati 15. marca 2022.

Z uveljavitvijo Odloka na agenciji prenehajo veljati vsi ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 20/22 in 24/22). Navedeno pomeni, da:

-  je ponovno mogoče vlaganje vlog neposredno na agenciji brez predhodnega naročanja;

-  se vloge v elektronski obliki ponovno vlagajo podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, razen  zahteve za dostop do informacij javnega značaja in zahteve za dostop do informacij za medije po zakonu, ki ureja medije (101. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21));

-  javnost na ustnih obravnavah in drugih procesnih dejanjih ne more biti izključena zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka;

-  je ponovno mogoče pregledovanje dokumentov v prostorih agencije;

-  se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov vrši z osebno vročitvijo ali vročitvijo v varni elektronski predal, pod pogoji iz 54. člena Zakona o debirokratizaciji (Uradni list RS, št. 3/22) pa se lahko vroča tudi v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, če je organ o tem seznanil naslovnika, ta pa je s tem soglašal;

- ni več možnosti podaljšanja roka na zahtevo stranke za izpolnitev obveznosti, ki je stranki naložena s posamičnim upravnim aktom;

-  ni več možnosti podaljšanja instrukcijskega roka za izdajo in vročitev odločbe zaradi razlogov, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22), na agenciji še naprej veljajo vsi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot sta obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh prostorih agencije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava